close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 3 listopada 2014

  W 2014 roku przypada okrągła, 320. rocznica wielkiego zwycięstwa pod Hodowem (11.06.1694 r.), odniesionego przez wojska Rzeczypospolitej nad przeważającymi siłami tatarskimi. Miejsce bitwy upamiętnia pomnik ufundowany przez króla Jana III Sobieskiego rok po bitwie, który w roku bieżącym został poddany renowacji. 25 października 2014 r. odbyły się uroczyste obchody rocznicy bitwy, połączone z odsłonięciem odnowionego pomnika.

   


  "Polonis heroibus ad exemplum                                                                                 "bohaterom polskim na przykład

  hostibus Patriae ad ignominiam"                                                                                      wrogom Ojczyzny na hańbę"


                                                                                     

  Podczas bezprecedensowej w historii wojskowości bitwy pod Hodowem garstka polskich obrońców (7 chorągwi husarii i pancernych w sile około 400 ludzi) skutecznie odparła najazd sił tatarskich w liczbie około 40 tys. ludzi. Po stronie obrońców walczyła elita wojska Rzeczypospolitej, m.in. podkomendni Konstantego Zahorowskiego z Okopów Św. Trójcy, twierdzy, do której na służbę wysyłano kwiat polskiego rycerstwa. W bitwie, trwającej ponad 6 godzin, spieszona husaria i pancerni odparli siły 100-krotnie liczniejszego przeciwnika, zmuszając go do odwrotu i tym samym udaremniając najazd Ordy Tatarskiej (więcej o bitwie: dr R. Sikora, Hodów 1694, prof. M. Nagielski, Hodów 1694-2014).

   

  Pomnik bitwy, ufundowany w 1695 r., przetrwał 320 lat, znajdował się jednak w złym stanie technicznym. W związku z powyższym latem br. przeprowadzono jego renowację. Projekt został zrealizowany przez Fundację MOSTY i zespół konserwatorski prof. dr hab. Janusza Smazy z warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, we współpracy z Ambasadą RP w Kijowie i Konsulatem Generalnym RP w Łucku. Uroczystości w Hodowie były możliwe także dzięki wsparciu udzielonemu przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Polskich Przedsiębiorców na Ukrainie, firmę Plastics Ukraina oraz Polski Ośrodek Informacji Turystycznej w Kijowie. Wielki wkład w zainicjowanie remontu mieli miłośnicy husarii skupieni wokół inicjatywy „Husaria przed Pałac”.

   

  W uroczystościach, w asyście żołnierzy Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego, wzięli udział Radca Minister Ambasady RP w Kijowie Gerard Pokruszyński, Konsul Generalna RP w Łucku Beata Brzywczy, poseł na Sejm RP Jan Dziedziczak, Kierownik Wydziału Ekonomicznego Ambasady RP w Kijowie Bartosz Musiałowicz, Rzecznik Prasowy Ambasady RP w Kijowie Karol Jazowski, Wicekonsul KG RP w Łucku Krzysztof Wasilewski, przedstawiciel Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP Michał Michalski, Prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Polskich Przedsiębiorców na Ukrainie Ireneusz Derek, Dyrektor Polskiego Ośrodka Informacji Turystycznej w Kijowie Włodzimierz Szczurek, Przewodniczący Tarnopolskiej Państwowej Administracji Obwodowej Oleh Syrotiuk, Przewodniczący Tarnopolskiej Rady Obwodowej Wasyl Chominiec, Wiceprzewodniczący Zborowskiej Państwowej Administracji Rejonowej Ołeksandr Pracij, Wiceprzewodniczący Zborowskiej Państwowej Rady Rejonowej Jarosław Borysiuk, historycy, grupy rekonstrukcyjne z Polski i Ukrainy oraz liczni pozostali goście, którzy przybyli na uroczystości z Polski, Tarnopolszczyzny i całej Ukrainy.

    Odnowiony pomnik

   

       Tablica informacyjna

   

  Obchody rocznicy bitwy rozpoczęły się uroczystą Mszą Św. w kościele Św. Trójcy w Pomorzanach w intencji wszystkich poległych w bitwie pod Hodowem oraz tych, którzy zmarli w wyniku ran odniesionych w bitwie. Po mszy odezwał się dzwon ufundowany przez króla Jana III Sobieskiego, odlany z dział tureckich zdobytych w bitwie pod Chocimiem w 1673 r.

   

    

  Uroczystości w Hodowie rozpoczęły się od odsłonięcia odnowionego pomnika bitwy, którego dokonali Radca Minister Ambasady RP w Kijowie G. Pokruszyński i Przewodniczący Tarnopolskiej Państwowej Administracji Obwodowej O. Syrotiuk, po czym obecne delegacje złożyły wieńce pod pomnikiem. Wieniec Obrońcom Hodowa od Ambasadora RP na Ukrainie złożyli Radca Minister Ambasady RP w Kijowie G. Pokruszyński, Konsul Generalna RP w Łucku B. Brzywczy i Zastępca Attaché Obrony przy Ambasadzie RP w Kijowie kpt. A. Suchenek.

   

       
     

   

  Radca Minister G. Pokruszyński odczytał list Ambasadora RP na Ukrainie Henryka Litwina do zebranych, w którym powiedział m.in., że zwycięstwo pod Hodowem stanowi ewenement i perłę w historii wojskowości nie tylko Polski czy Ukrainy, ale także w historii wojskowości powszechnej dodając, że tego rodzaju wydarzenia i miejsca je uwieczniające zasługują na pamięć oraz powinny zajmować ważne miejsce w podręcznikach historii i świadomości historycznej narodów, które tworzyły Rzeczypospolitą. Przewodniczący Tarnopolskiej Państwowej Administracji Obwodowej O. Syrotiuk przemawiając do zebranych powiedział m.in: Oddajemy dzisiaj cześć bohaterom bitwy, która odbyła się w Hodowie 320 lat temu. Witam gości z Polski na ziemi tarnopolskiej, która sławi się z miejsc pamięci obydwu naszych narodów. O. Syrotiuk dodał, że każdy świadomy Ukrainiec powinien przyłączyć się do odnawiania historycznej spuścizny na terytorium Ukrainy i poza jej granicami, a także, że obecnie konieczne jest włożenie maksimum wysiłku w ratowanie unikalnych pomników historii i kultury na terytorium Tarnopolszczyzny, zaś współpraca polsko-ukraińska w tym zakresie powinna być kontynuowana w interesie rozwoju stosunków polsko-ukraińskich.  Z kolei Przewodniczący Tarnopolskiej Rady Obwodowej W. Chominiec podkreślił, że granice administracyjne nigdy nie powinny być granicami kulturowymi i ludzkimi dodając, że nasze narody dają przykład jak można razem, wspólnie, bez wzajemnych oskarżeń oddawać cześć bohaterom każdego narodu.

   

   

  Poseł na Sejm RP Jan Dziedziczak powiedział m.in., że współdziałanie Polaków i Ukraińców przynosiło korzystne efekty w przeszłości, przynosi także dziś. Mamy wspólne, piękne tradycje obrony Europy przed najeźdźcą.  Michał Michalski z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP dodał, że jest bardzo ważne, abyśmy w tym momencie, w którym znajduje się Ukraina, poświęcali uwagę dziedzictwu kulturowemu, które nas łączy.

   

                     

   

  Prof. dr hab. Mirosław Nagielski odnosząc się do samej bitwy podkreślił, że obrońcy Hodowa nie zadawali sobie pytania, co Rzeczypospolita może zrobić dla nich, ale co oni mogą zrobić dla Rzeczypospolitej. Podkreślił też rolę miejscowej ludności w ostatniej fazie bitwy, bez której ostateczne zwycięstwo obleganych w Hodowie husarii i pancernych nie było by możliwe. Prof. dr hab. Janusz Smaza, którego zespół przeprowadził renowację pomnika, we wzruszających słowach podziękował mieszkańcom Hodowa za zachowanie pomnika do naszych czasów i poprosił o dalszą nad nim opiekę, tak aby mogły się nim cieszyć kolejne pokolenia. Przewodniczący Rady Wiejskiej Hodowa Mykoła Kucharyszyn odpowiadając na te słowa powiedział, że mieszkańcy wsi pomagali przy renowacji pomnika i nadal będą go strzegli, jak to robili przez ostatnie 320 lat.

   

    

   

  Oficjalne uroczystości pod pomnikiem zakończyła salwa honorowa oddana z replik siedemnastowiecznych muszkietów przez ukraińskie grupy rekonstrukcyjne Kozaków i piechoty wybranieckiej, przybyłe na uroczystość z Kijowa i Kamieńca Podolskiego.

   

   

  Następnie obchody przeniosły się na zamek w Zbarażu, na który uroczyście wkroczyły grupy rekonstrukcyjne. Na zamku odbyła się konferencja naukowa, której pierwszy panel przybrał formę polsko-ukraińskiego okrągłego stołu historyków, zainaugurowanego przez Radcę Ministra G. Pokruszyńskiego i Przewodniczącego Tarnopolskiej Państwowej Rady Obwodowej O. Syrotiuka.

   

   

  Otwierając obrady, Radca Minister G. Pokruszyński odwołując się do pierwszego Polsko-Ukraińskiego Okrągłego Stołu Historyków XVII w. zorganizowanego w ub. r. przez Ambasadę RP w Kijowie (więcej o wydarzeniu), powiedział m.in., że dyskusja o tak odległych wydarzeniach jak bitwa pod Wiedniem, czy bitwa pod Chocimiem, jest potrzebna i wciąż może być interesująca. Odnosząc się do bitwy pod Hodowem G. Pokruszyński podkreślił, że warto mieć świadomość, iż mamy w naszej wspólnej historii wydarzenia i miejsca, z których możemy być dumni i z których możemy czerpać siłę i wiarę w przezwyciężanie nie zawsze łatwego losu, który tworzy otaczająca nas rzeczywistość.

   

   

  W okrągłym stole wzięli udział czołowi historycy wojskowości z Polski i Ukrainy: prof. dr hab. Mirosław Nagielski, dr Piotr Kroll, dr Radosław Sikora, dr Oleksij Sokirko i dr Andrij Rukkas. Debata historyków, moderowana przez red. Jurija Rudnickiego, potwierdziła, że historia I Rzeczypospolitej i toczonych przez nią wojen, w szczególności zaś tak zapomnianych bitew jak starcie pod Hodowem, wymaga jeszcze wielu badań. Uczestnicy dyskusji zwrócili m.in. uwagę, że do tej pory nie jest znany w pełni los dowódcy oddziału, który bronił Hodowa, Konstantego Zahorowskiego. Nie wyjaśniono również do końca wielu faktów wiązanych z bitwą (np. strzelania przez husarię z pistoletów grotami strzał tatarskich). Wszyscy historycy zgodzili się co do wagi bitwy hodowskiej. Doceniono również postawę żołnierzy wojska koronnego, które stoczyło bitwę ze 100-krotnie przeważającym przeciwnikiem w sytuacji permanentnego zalegania z wypłatą żołdu przez Skarb Rzeczypospolitej (prof. dr hab. M. Nagielski przywołał przykłady niektórych jednostek, które nie otrzymywały żołdu nawet przez ponad 10 lat). Dr Oleksij Sokirko zwrócił natomiast uwagę na fakt, iż najeźdźca tatarski nie tylko niósł ze sobą straty materialne wynikające z najazdów, ale także kształtował kulturę wojenną zarówno armii koronnych, jak i Kozaków. Okrągły stół odbiegł nieco od ram historycznych, w których odbyła się bitwa pod Hodowem, dotykając również innych okresów polsko-ukraińskiej historii wojskowości, niemniej ważnych i interesujących. Dr Andrij Rukkas przypomniał interesujące fakty z historii sojuszu wojskowego J. Piłsudskiego i S. Petlury oraz wspólnej walki Polaków i Ukraińców przeciwko armii bolszewickiej, a także los samego Symona Petlury, który powołał na wygnaniu rząd ukraiński i został zamordowany przez agenta NKWD. Okrągły stół trwał znacznie dłużej niż przewidywano, co po raz kolejny potwierdziło potrzebę organizacji tego rodzaju konferencji i spotkań.

   

  Następnie miał miejsce II panel konferencji na zamku, poświęcony renowacji zabytków i pamiątek architektury na Ukrainie. Udział w panelu wziął prof. dr hab. Janusz Smaza, który obchodzi w br. 25-lecie swej pracy na Kresach, i który opowiedział o pracach przy renowacji pomnika bitwy hodowskiej. Ze strony ukraińskiej w panelu wziął udział dr Andrij Dubyk z Politechniki Lwowskiej, który zaprezentował stan prac konserwacyjnych w kościele Św. Mikołaja oraz klasztorze oo. Bernardynów w Brzeżanach.

   

  Konferencję na zamku zamknęły warsztaty dla rekonstruktorów nt. odzieży i ekwipunku z okresu XVII w., prowadzone przez Irenę i Stanisława Pogorzelskich z Kijowa.

   

  Obchody 320-lecia hodowskiej wiktorii zakończyła kolacja i biesiada rycerska na zamku w Zbarażu, z udziałem członków delegacji oficjalnych i grup rekonstrukcyjnych, przy akompaniamencie zespołów muzyki dawnej okresu XVII w.

   

      

      

   Inicjatorzy i realizatorzy projektu renowacji pomnika bitwy i organizacji uroczystości, od lewej:

   

  - Mikołaj Falkowski, Fundacja Mosty,
  - Krzysztof Wasilewski, Konsulat Generalny RP w Łucku,
  - Bartosz Musiałowicz, Kierownik Wydziału Ekonomicznego Ambasady RP w Kijowie
  ,
  - Piotr Sieczkowski, Fundacja Mosty,
  - Prof. dr hab. Janusz Smaza, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie,
  - Michał Michalski, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP,
  - dr Radosław Sikora.


   

   Relacje z uroczystości

   

  REPORTAŻE TELEWIZYJNE

   

                      Kurier Galicyjski TV

                                    

                    TV4 Ternopil

   

                    Tarnopolska ODTRK

   

                    INTB

              

                      Gazeta Polska VD

   

                    Słowo Polskie

   


  INFORMACJE INSTYTUCJI OFICJALNYCH

   

  Hodów 1694 – wielkie zapomniane zwycięstwo

  Fundacja Mosty, 4.11.2014

   

  На Тернопільщині відкрили відреставрований пам’ятник Битви під Годовим

  Tarnopolska Państwowa Administracja Obwodowa, 25.10.2014

   

  Історики з Польщі та України радилися, як зберегти історичні пам`ятки

  Tarnopolska Państwowa Administracja Obwodowa, 27.10.2014

   

  У Годові відкрили відновлений пам’ятник польським гусарам

  Zborowska Państwowa Administracja Rejonowa, 26.10.2014

   

  У Годові відкрили відреставрований пам’ятник польським гусарам, які 320 років назад вистояли перед ордою татар

  Tarnopolska Rada Obwodowa, 26.10.2014

   

  Мости дружби

  Narodowy Rezerwat "Zamki Tarnopolszczyzny", 29.10.2014

   

  Годів 1694 р. Wielkie zwycięstwo husarii

  Polski Ośrodek Informacji Turystycznej w Kijowie, 27.10.2014

   

  Pomnik zwycięstwa polskiej husarii odzyskał dawny blask

  Konsulat Generalny RP w Łucku, 27.10.2014

   

  Pomnik bitwy pod Hodowem

  Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

   


  RELACJE PRASOWE I INTERNETOWE

   

  Konferencja w Zbarażu z obeliskiem w tle

  Dziennik Kijowski, nr 483, listopad 2014 (artykuł w druku, pdf)

   

  Pomnik bitwy hodowskiej odnowiony 

  Kurier Galicyjski, 31.10.2014 (artykuł w druku, pdf)

   

  Uroczystości z okazji 320-lecia Bitwy pod Hodowem. Msza w Pomorzanach

  Słowo Polskie, 29.10.2014

   

  Pomnik polskiej chwały bojowej w Hodowie

  Słowo Polskie, 29.10.2014

   

  Zbaraż jednoczy historyków i renowatorów

  Słowo Polskie, 29.10.2014

   

  Odsłonięcie pomnika w Hodowie

  kresy.pl, 28.10.2014

   

  Hodów 1694-2014. Ostatnie zwycięstwo husarii w dawnym stylu

  Kwartalnik Bellona 1/2015

   

  Polskie Termopile w Hodowie

  Słowo Polskie 28/2014

   

  Pomnik zwycięstwa polskiej husarii odzyskał dawny blask

  Monitor Wołyński, 10.2014 (artykuł w druku, pdf)

   

  Bitwa pod Hodowem - 400 Polaków przeciw 40 tysiącom Tatarów

  historia.wp.pl, 11.06.2014

   

  На Тернопільщині відреставрували пам’ятник Битви під Годовим

  Фактор Тернопільщини, 27.10.2014

   

  На Тернопільщині відбулася польсько-українська конференція

  електорат, 30.10.2014

   

  Єдиний в Україні пам’ятник польським гусарам відкрили у селі Годів Зборівського району

  TV4 Тернопіль, 28.10.2014

   

  На Тернопільщині відкрили відреставрований пам'ятник Битви під Годовим

  5 канал, 27.10.2014

   

  320 річниця битви під Годовом

  Вісті ТТБ, Тернопільська ОДТРК, 25.10.2014

   

  Пам’ятник Битви під Годовом відреставрували

  Телеканал ІНТБ, 29.10.2014

   

  На Тернопільщині відкрили відреставрований пам’ятник Битви під Годовим

  Новини Ternopol, 26.10.2014

   

  У Замковому палаці відбулась польсько-українська конференція

  Народне слово, 29.10.2014

   

  На Тернопільщині битву під Годовим вшанували відкриттям відреставрованого пам’ятника

  Борщівські новини, 26.10.2014

   

  На Тернопільщині відкрили відреставрований пам’ятник Битви під Годовим

  Тернопільські позитивні новини, 26.10.2014

   

  На Тернопільщині відкрили відреставрований пам’ятник Битви під Годовим

  новини Тернополя, 26.10.2014

   

  На Тернопільщині відкрили унікальний пам’ятник польським гусарам

  новини Тернополя, 27.10.2014

   

  На Тернопільщині відкрили відреставрований пам’ятник Битви під Годовим

  join.ua, 26.10.2014

   

  Як на Тернопіллі святкували 320-ту річницю від дня перемоги польських гусарів над татарами

  7 Днів-Україна, 26.10.2014

   

  На Тернопільщині відкрили унікальний пам’ятник польським гусарам

  ДОБА, 27.10.2014

   

  На Тернопільщині вшанують 320-ту річницю битви під Годовом

  Тернополяни, 24.10.2014

   

  Сто на одного

  Дзеркало тижня, 23.10.2014

   

  Битва под Годовом – 320 лет

  Polonews, 22.10.2014

   

  Польские Фермопилы в Украине: Как 400 польских гусар победили 40 тысяч татар

  From-UA Новости Украины, 20.10.2014

   

  Польские Фермопилы в Украине

  Inpress.ua, 20.10.2014

   

  Польские Фермопилы в Украине

  Gigamir, 20.10.2014

   

  Польские Фермопилы в Украине: Как 400 польских гусар победили 40 тысяч татар

  Rambler.ru, 20.10.2014

   

  Польские Фермопилы в Украине

  NewsMe, 20.10.2014

   

  Польские Фермопилы на Украине

  Polonews, 19.10.2014

   

  На Тернопільщині відновлено пам’ятник крилатим гусарам

  Історична правда, 13.10.2014

   

   Partnerzy projektu renowacji pomnika i organizacji uroczystości

   

             

   

   Czytaj także

   

  Polsko-Ukraiński Okrągły Stół Historyków XVII w.

  Ambasada RP w Kijowie, 27.06.2013

   

  "Z dziejów husarii" w j. ukraińskim

  Ambasada RP w Kijowie, 18.01.2013

   

   


   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: