close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 10 lutego 2017

  Ambasador Jan Piekło wziął udział w otwarciu III posiedzenia Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży

  Spotkanie Rady, któremu przewodniczył mu  Oleksandr Jarema – wiceminister młodzieży i sportu Ukrainy, przeprowadzono w Kijowie 3 lutego br. W 2017 r. pracami Rady kieruje Ukraina.

   

  Z polskiej strony udział w posiedzeniu wzięli m.in. Marzenna Drab – przewodnicząca polskiej części Rady, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej RP oraz członkowie polskiej części Rady: Marzena Machałek – posłanka na Sejm RP; Marcin Przydacz – wicedyrektor Biura Spraw Zagranicznych KPRP; Paweł Poszytek – dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Z ukraińskiej strony obecni byli m.in. członkowie Rady Olga Bekrenowa – dyrektor Fundacji Hawryłyszyna i Igor Huz – deputowany Rady Najwyższej.

   

  Ambasador Jan Piekło zapewnił o wsparciu ze strony Ambasady RP w Kijowie dla realizacji  dwustronnej wymiany młodzieżowej. „Jak nigdy wcześniej musimy wspólnie przeciwstawić się wrogom zewnętrznym, którzy usiłują wywrzeć wpływ na przyjazne stosunki między naszymi krajami. Młode pokolenie musi zapewnić miejsce dla nienaruszalnych relacji, opartych na wzajemnym szacunku i wspólnej obronie wartości demokratycznych” – powiedział Ambasador J. Piekło.

   

  О. Jarema podkreślił, że we współczesnych uwarunkowaniach bardzo ważne jest stworzenia młodzieży obu krajów większych możliwości poznania wspólnej przeszłości, walki z uprzedzeniami, wzmocnienia dialogu kulturowego oraz wymiany doświadczeń  w sferze współpracy europejskiej i euroatlantyckiej. „Jesteśmy wdzięczni stronie polskiej za współpracę. W ciągu roku osiągnęliśmy wspaniałe rezultaty, wielu młodym Ukraińcom i Polakom po raz pierwszy udało się odwiedzić Ukrainę i Polskę, rozbudować partnerstwo i zrealizować wspólne projekty w sferze kultury, ekologii, turystyki i społeczeństwa obywatelskiego. Podobne rezultaty dają nam podstawę dla intensyfikacji prac w ramach Rady i podwojenia budżetu na ukraińską część konkursu. W tym roku w budżecie Ministerstwa Młodzieży i Sportu na realizację polsko-ukraińskiej wymiany młodzieżowej przewidziano 1 mln hrywien” – poinformowała O. Jarema.

   

  Obie strony bardzo wysoko oceniły jakość realizacji projektów w 2016 roku oraz przygotowanie konkursu grantowego przez narodowe instytucje zarządzające – Fundację Rozwoju Systemu Edukacji oraz Ministerstwo Młodzieży i Sportu Ukrainy.

   

  W trakcie obrad przyjęto uchwałę, w której ogłoszony został na 2017 rok nowy konkurs grantowy. Na realizację projektów, w których weźmie udział ogółem 2000 młodych Polaków i Ukraińców, strona polska przewidziała w sumie 4 mln zł. Wyznaczono również na rok bieżący następujące priorytety:

   

  • wzmacnianie dialogu międzykulturowego poprzez budowanie postaw otwartości i zrozumienia wśród młodych osób;
  • nabywanie kompetencji niezbędnych do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym;
  • wzmacnianie współpracy i wymiana doświadczeń w zakresie edukacji technicznej i branżowej;
  • wspieranie aktywnych postaw obywatelskich wśród młodzieży, w tym promocja  przedsiębiorczości i wolontariatu;
  • upowszechnianie wartości europejskich i doświadczeń współpracy euroatlantyckiej;
  • odkrywanie wspólnych korzeni, przezwyciężanie uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu wspólnej historii oraz we współczesnych relacjach.

   

  Projekty, które otrzymają dofinansowanie w ramach konkursu 2017 muszą zostać zrealizowane pomiędzy 1 czerwca, a 31 października. Szczegółowe informacje dotyczące zasad i warunków realizacji polsko-ukraińskich projektów współpracy młodzieży w 2017 r. są dostępne na stronie Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży: http://www.wymianymlodziezy.frse.org.pl/

   

  Wnioski można składać do 31 marca 2017 r.

   

  Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży została stworzona w celu aktywizacji współpracy między polską i ukraińską młodzieżą oraz na rzecz rozwoju przyjaznych stosunków między obydwoma krajami poprzez realizację wspólnych projektów.

   

  fot. Emilia Jasiuk

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: