close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • WYDARZENIA NAUKOWO-KULTURALNE

 • 8 września 2013

  W dniu 30 sierpnia br. w kampusie głównym Politechniki Kijowskiej ("KPI"), został odsłonięty pomnik wybitnego polskiego chemika i fizyka prof. Wojciecha Świętosławskiego oraz zaprezentowano Polsko-Ukraińskie Centrum OZE, które powstanie do końca br. na tej uczelni.

  Odsłonięcie pomnika prof. Wojciecha Świętosławskiego

   

  W uroczystościach wzięli udział Wicepremier Ukrainy Pan Kostiantyn Gryszczenko, rektor Politechniki Kijowskiej Pan Mychajło Zgurowski, Ambasador RP na Ukrainie Pan Henryk Litwin oraz delegacja władz Politechniki Warszawskiej z jej rektorem, Panem prof. Janem Szmidtem na czele.W składzie polskiej delegacji uczestniczącej w odsłonięciu pomnika byli także: Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”, Janusz Fuksa, przewodniczący Stowarzyszenia Polskich Absolwentów KPI, prof. Henryk Szewczuk, dyrektor Stacji Naukowej PAN w Kijowie, Adam Roczek, wiceprezes Zarządu Głównego AZS oraz Bartłomiej Korpak, sekretarz generalny AZS. Obecne było liczne grono profesorów i młodzieży KPI i innych kijowskich uczelni oraz przedstawiciele środowisk polonijnych.

   

  Po odsłonięciu pomnika odbyło się na Politechnice Kijowskiej polsko-ukraińskie sympozjum „Wojciech Świetosławski – człowiek, który połączył Polskę i Ukrainę”.

   

  Pomnik powstał z inicjatywy profesora Michaiła Zgurowskiego, rektora Politechniki Kijowskiej (b. ministra nauki i oświaty Ukrainy), przy wsparciu Ambasady RP w Kijowie, Politechniki Warszawskiej oraz Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy" i Stowarzyszenia Absolwentów „KPI”.

   

  Prof. Świętosławski był absolwentem Politechniki Kijowskiej, a następnie rektorem Politechniki Warszawskiej, senatorem oraz ministrem wyznań i oświecenia publicznego II RP. Jest symbolem bliskich więzi między uczonymi polskimi i ukraińskimi. Późniejszy autor wielu wybitnych odkryć i opracowań w dziedzinie chemii fizycznej, dwukrotnie nominowany do Nagrody Nobla, był jednym z kilkunastu polskich wychowanków Politechniki Kijowskiej w okresie przed pierwsza wojną światową.

   

  Urodzony w 1881 r. w Kiryjówce na Wołyniu lata szkolne i akademickie spędził w Kijowie.

   

  Studiował na Wydziale Chemicznym KPI, który ukończył w 1906 r. z tytułem inżyniera technologa i otrzymał asystenturę na uczelni. Od 1910 r. przebywał w Moskwie, gdzie na tamtejszym uniwersytecie kierował Laboratorium Termochemicznym im. Ługinina. W 1918 roku zrezygnował z profesury w Moskwie i wrócił do odrodzonej Polski.

   

  W tym samym roku rozpoczął pracę naukową na Politechnice Warszawskiej obejmując Katedrę Chemii Fizycznej. Wkrótce został dziekanem Wydziału Chemicznego. W latach 1928-1929 pełnił funkcję rektora Politechniki Warszawskiej.

   

  Pracę naukowo-badawczą łączył z działalnością społeczną i polityczną. W latach 1935-1939 był ministrem wyznań religijnych i oświecenia, do 1939 r. zasiadał w Senacie RP. W 1946 r., po latach wojny spędzonych w USA, wrócił do kraju. Pracę naukową kontynuował na Politechnice Warszawskiej i Uniwersytecie Warszawskim. Był założycielem i dyrektorem Instytutu Chemii Fizycznej PAN.


   

  Prezentacja Polsko-Ukraińskiego Centrum Odnawialnych Źródeł Energii

   

  W tym samym dniu, na terenie Politechniki Kijowskiej, odbyła się prezentacja Polsko-Ukraińskiego Centrum Doskonalenia OZE i Efektywności Energetycznej, które powstanie do końca br. na Wydziale Elektroenergetyki i Automatyzacji KPI. Projekt jest finansowany ze środków Polskiej Pomocy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, w ramach "Małego Grantu" Ambasady RP w Kijowie.

   

  Głównym celem projektu jest utworzenie i zapewnienie funkcjonowania wspólnego silnego ośrodka naukowo-dydaktycznego, który będzie prowadził światowej jakości badania i wdrożenia w zakresie odnawialnych źródeł energii.

   

  W ramach projektu na uczelni powstanie pierwszy na Ukrainie tego rodzaju polsko-ukraiński ośrodek, przeznaczony do wsparcia ukraińskiej nauki w rozwoju OZE przy pomocy transferu polskiej wiedzy i technologii. Centrum stanowić będzie także punkt wyjściowy do aktywizacji współpracy w tym sektorze pomiędzy Politechniką Kijowską a polskimi uczelniami.

   

   

  Prezentację Centrum przeprowadzili dziekan Wydziału Elektroenergetyki i Automatyzacji Ołeksandr Jandulskij, kierownik katedry OZE Wydziału Stepan Kudria oraz koordynator projektu z polskiej strony i kierownik Wydziału Ekonomicznego Ambasady RP w Kijowie Bartosz Musiałowicz.

   

  Otwarcie Centrum planowane jest na przełom 2013 i 2014 r.

   

   


    Do pobrania:

   

   - Informacja o Centrum w j. polskim

   - Informacja o Centrum w j. ukraińskim

   - Informacja o Centrum w j. angielskim


   

   


  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: