close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • WYDARZENIA NAUKOWO-KULTURALNE

 • 5 grudnia 2017

  W dniach 25-26 listopada odbyło się szkolenie dla prezesów organizacji polskich skupionych w Związku Polaków na Ukrainie. Jego celem było zwiększenie efektywności działalności organizacji, wymiana doświadczeń oraz opracowanie wspólnej koncepcji działalności.

  Szkolenie zostało zorganizowane przez Zarząd ZPU dla blisko czterdziestu prezesów i wiceprezesów organizacji regionalnych. Przedmiotem pierwszego dnia szkoleń były kwestie prawne dotyczące tworzenia i działalności stowarzyszeń, współpraca między organizacjami polskimi i polskimi przedstawicielstwami dyplomatycznymi, współpraca organizacji z władzami miejscowymi, status polskiej mniejszości narodowej w kontekście prawa do nauki w j. polskim.

   

   

  W panelu poświęconym współpracy stowarzyszeń z polskimi placówkami dyplomatycznymi oraz pytaniom dotyczącym spraw konsularnych wziął udział Konsul RP Tomasz Dederko. Tego samego dnia odbyły się również warsztaty z doskonalenia umiejętności pisania projektów prowadzone wspólnie przez Panią Lesię Jermak oraz Klaudię Tenoudji, attaché Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Kijowie.

  Drugi dzień szkolenia skupiony był na popularyzacji działalności organizacji polonijnych oraz ich współpracy z organizacjami pozarządowymi z Polski. Przybliżony został ponadto temat certyfikacji znajomości j. polskiego jako obcego.

  Uczestnicy szkolenia wysoko ocenili zarówno jego zakres tematyczny i poziom merytoryczny, jak i przydatność w praktyce działalności polonijnej.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: