close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • WYDZIAŁ KONSULARNY

 • Wydział Konsularny Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie

   

  Adres:

  ul. Bohdana Chmielnickiego 60
  01901 Kijów

   

  Tel:+38 044 284 00 33 , 284 00 40 
  Faks:+38 044 234 99 89 

  E-mail: kijow.amb.wk@msz.gov.pl

   


  Całodobowy telefon alarmowy dla obywateli RP przebywających w Kijowskim Okręgu Konsularnym w razie nagłych wypadków losowych (aresztowanie, wypadki drogowe, kradzież dokumentów itp.)

  • +38 0 503 123 371 (z zagranicy, z zagranicznego telefonu na Ukrainie),
  • 0503 123 371 (z ukraińskiego numeru telefonu)

    U W A G A !

  Pod numerem telefonu alarmowego nie są udzielane informacje wizowe, dotyczące pracy urzędu itp.

   


  Godziny pracy Wydziału Konsularnego:

   

  Od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00.


  Obsługa spraw wizowych od 8.30 do 12.30.
   

  Przyjmowanie klientów w sprawie skarg i wniosków każdą środę od 9.00 do 10.00.


  Telefoniczne konsultacje w sprawach wizowych w dni robocze w godzinach 12.00-16.00.


  Konsulaty RP na Ukrainie


  Prawo do informacji przetwarzanych w systemach konsularnych


   

   

   

   

  KOMUNIKATY: 


  W dniu 8 marca 2017 r. Wydział Konsularny Ambasady RP w Kijowie nie będzie przyjmował

  interesantów


  Z dniem 3 października 2016 roku wnioskodawcy aplikujący o wizy do Polski w Punkcie Przyjmowania Wniosków Wizowych (PPWW) w Kijowie będą mogli szybciej i łatwiej dokonać rejestracji terminu na złożenie wniosku wizowego. W celu rozpoczęcia procedury rejestracji należy dokonać opłaty (prepaid) za usługi PPWW w oddziale Idea Banku lub Kredo Banku. Po dokonaniu opłaty, wnioskodawca będzie miał możliwość uzyskania rejestracji terminu na złożenie wniosku wizowego podczas rozmowy z operatorem Call Center VFS Global, który samodzielnie nawiąże kontakt telefoniczny z każdym wnioskodawcą. Osoby, które dokonały przedpłaty przed uruchomieniem nowego systemu nie stracą możliwości rejestracji  na starych zasadach - online i poprzez Call Center. Zasady rejestracji na złożenie dokumentów w innych niż kijowski okręgach konsularnych nie zmieniają się.

  Więcej informacji, a także nową procedurę rejestracji znajdą Państwo tutaj.

   


  Uprzejmie informujemy, iż z uwagi na liczbę wpływających wiadomości poczty elektronicznej i listów Wydział Konsularny Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie nie ma możliwości:

   

  1. udzielania odpowiedzi na korespondencję, która nie zawiera imienia, nazwiska i adresu zamieszkania (korespondencyjnego) nadawcy;

  2. reagowania na korespondencję zawierającą pytania, odpowiedzi na które dostępne są na stronie internetowej http://www.kijow.msz.gov.pl/ ;

  3. udzielania pomocy technicznej przy rejestracji wniosków wizowych;

  4. przyjmowania wniosków wizowych i wniosków o przyznanie Karty Polaka drogą elektroniczną, pocztową lub telefaksową;

  5. pośredniczenia w przekazywaniu dokumentów osobom ubiegającym się o wizy. Dokumenty potwierdzające cel wyjazdu itp. należy przesyłać bezpośrednio osobom zainteresowanym uzyskaniem wizy, które powinny dołączyć je do wniosku wizowego.

   


   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: