close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • KONTAKT

 • Wydział Konsularny Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie

   

  Adres:

  ul. Bohdana Chmielnickiego 60
  01901 Kijów

   

  Tel:+38 044 284 00 33 , 284 00 40 
  Faks:+38 044 234 99 89 

  E-mail: kijow.amb.wk@msz.gov.pl

   


  Całodobowy telefon alarmowy dla obywateli RP przebywających w Kijowskim Okręgu Konsularnym w razie nagłych wypadków losowych (aresztowanie, wypadki drogowe, kradzież dokumentów itp.)

  • +38 0 503 123 371 (z zagranicy, z zagranicznego telefonu na Ukrainie),
  • 0503 123 371 (z ukraińskiego numeru telefonu)

    U W A G A !

  Pod numerem telefonu alarmowego nie są udzielane informacje wizowe, dotyczące pracy urzędu itp.

   


  Godziny pracy Wydziału Konsularnego:

   

  Od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00.


  Obsługa spraw wizowych od 8.30 do 12.30.
   

  Przyjmowanie klientów w sprawie skarg i wniosków każdą środę od 9.00 do 10.00.


  Telefoniczne konsultacje w sprawach wizowych w dni robocze w godzinach 12.00-16.00.


  Konsulaty RP na Ukrainie


  Prawo do informacji przetwarzanych w systemach konsularnych


   

   

   

   

  KOMUNIKATY: 


  Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej zaostrzyły przepisy Kodeksu Granicznego Schengen dotyczące zasad przekraczania granic zewnętrznych. Od 7 kwietnia wszystkie osoby przekraczające zewnętrzną granicę będą podlegać szczegółowej odprawie granicznej.

  Zmiana regulacji Kodeksu Granicznego Schengen nakłada na wszystkie Państwa Członkowskie UE obowiązek dokładnego sprawdzania każdej osoby, która wjeżdża na terytorium strefy Schengen lub je opuszcza. Nowelizacja Kodeksu Granicznego Schengen jest odpowiedzią na utrzymujące się w Europie zagrożenie terrorystyczne.

  Dotychczas osoby korzystające z prawa do swobodnego przemieszczania się na mocy prawa UE, czyli m.in. obywatele polscy, podlegały tzw. odprawie minimalnej. Od piątku 7 kwietnia każda osoba przekraczająca granicę zewnętrzną we wszystkich przejściach granicznych, zarówno drogowych, morskich, jak i w portach lotniczych, będzie poddawana szczegółowej odprawie. Zaostrzenie przepisów oznacza, że oprócz weryfikacji tożsamości i obywatelstwa osoby przekraczającej granicę strefy Schengen oraz weryfikacji autentyczności i ważności dokumentu podróży uprawniającego do przekroczenia granicy, każdy podróżny będzie sprawdzany w krajowych i europejskich bazach danych, w celu potwierdzenia, że nie jest uznany za osobę stanowiącą zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego, zdrowia publicznego lub stosunków międzynarodowych któregokolwiek z państw członkowskich UE.

  Zaostrzenie przepisów będzie miało wpływ na czas trwania odprawy granicznej w punktach przekroczenia granicy Polski  (w przypadku granic z państwami spoza strefy Schengen) i może ją wydłużyć. Aby zminimalizować negatywne skutki wprowadzanych zmian sytuacja będzie na bieżąco monitorowana przez polską Straż Graniczną i odpowiednie kroki będą podejmowane stosownie do poziomu natężenia ruchu granicznego i występującego wydłużenia czasu oczekiwania podróżnych na odprawę.

   


  Z dniem 3 października 2016 roku wnioskodawcy aplikujący o wizy do Polski w Punkcie Przyjmowania Wniosków Wizowych (PPWW) w Kijowie będą mogli szybciej i łatwiej dokonać rejestracji terminu na złożenie wniosku wizowego. W celu rozpoczęcia procedury rejestracji należy dokonać opłaty (prepaid) za usługi PPWW w oddziale Idea Banku lub Kredo Banku. Po dokonaniu opłaty, wnioskodawca będzie miał możliwość uzyskania rejestracji terminu na złożenie wniosku wizowego podczas rozmowy z operatorem Call Center VFS Global, który samodzielnie nawiąże kontakt telefoniczny z każdym wnioskodawcą. Osoby, które dokonały przedpłaty przed uruchomieniem nowego systemu nie stracą możliwości rejestracji  na starych zasadach - online i poprzez Call Center. Zasady rejestracji na złożenie dokumentów w innych niż kijowski okręgach konsularnych nie zmieniają się.

  Więcej informacji, a także nową procedurę rejestracji znajdą Państwo tutaj.

   


  Uprzejmie informujemy, iż z uwagi na liczbę wpływających wiadomości poczty elektronicznej i listów Wydział Konsularny Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie nie ma możliwości:

   

  1. udzielania odpowiedzi na korespondencję, która nie zawiera imienia, nazwiska i adresu zamieszkania (korespondencyjnego) nadawcy;

  2. reagowania na korespondencję zawierającą pytania, odpowiedzi na które dostępne są na stronie internetowej http://www.kijow.msz.gov.pl/ ;

  3. udzielania pomocy technicznej przy rejestracji wniosków wizowych;

  4. przyjmowania wniosków wizowych i wniosków o przyznanie Karty Polaka drogą elektroniczną, pocztową lub telefaksową;

  5. pośredniczenia w przekazywaniu dokumentów osobom ubiegającym się o wizy. Dokumenty potwierdzające cel wyjazdu itp. należy przesyłać bezpośrednio osobom zainteresowanym uzyskaniem wizy, które powinny dołączyć je do wniosku wizowego.

   


   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: