close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • POMOC KONSULARNA

 • Każdy polski obywatel przebywający za granicą i znajdujący się w nagłej sytuacji losowej może zwrócić się do konsula z prośbą o pomoc konsularną.

   

  Konsulat udziela pomocy w nagłych wypadkach losowych obywatelom RP znajdującym się na terenie działania Kijowskiego Okręgu Konsularnego (tzn. Kijów oraz obwody: kijowski, kirowogradzki, czerkaski i czernihowski).

  W przypadku wystąpienia nagłego zdarzenia losowego (wypadek, aresztowanie, zgon, kradzież dokumentów itp.) można zwracać się dyżurnego konsula. W tym celu czynny jest całodobowy numer telefonu dyżurnego:

  +38 050 312 33 71

  UWAGA!   Pod  numerem telefonu dyżurnego nie są udzielane informacje wizowe, dotyczące pracy urzędu itp.

   

  Pomoc konsularna

   

  Zgon za granicą

   

  Zatrzymanie/aresztowanie

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: