close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • SPRAWY OPIEKI KONSULARNEJ

 • Wydział Konsularny Ambasady RP w Kijowie udziela pomocy obywatelom polskim w nagłych przypadkach (np. wypadek, aresztowanie). Działania konsula nie mogą naruszać przepisów i zwyczajów obowiązujących na terenie Ukrainy.

   

  Jakich działań konsul nie może podjąć?

   

  • Prowadzić spraw obywateli polskich w charakterze adwokata ani reprezentować go przed organami wymiaru sprawiedliwości w państwie przyjmującym,
  • Nie reguluje zobowiązań finansowych obywateli polskich tj. nie opłaca długów, grzywien, mandatów oraz kosztów sądowych,
  • Nie pokrywa kosztów pomocy lekarskiej oraz leczenia za granicą,
  • Nie pokrywa kosztów transportu chorego lub ciała zmarłego do Polski,
  • Nie ingeruje w konflikty dotyczące nie wywiązywania się ze zobowiązań jednej ze stron wynikających z zawartych przez nie umów cywilnoprawnych,
  • Nie pokrywa kosztów pogrzebu,
  • Świadczyć usług, które wykonują biura podróży, linie lotnicze banki lub towarzystwa ubezpieczeniowe,
  • Uzyskać zezwolenia na pracę lub zamieszkanie na terenie Ukrainy.

  W przypadku kradzieży dokumentów, konsul sprawdza tożsamość osoby poszkodowanej oraz może jej wystawić paszport tymczasowy na powrót do kraju.

   

  W przypadku utraty pieniędzy, konsul pośredniczy w skontaktowaniu się z rodziną lub przyjaciółmi w Polsce i przekazaniu środków poprzez wypłacenie na miejscu kwoty przekazanej na rachunek Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Najszybszym sposobem na przekazanie pieniędzy na Ukrainę w nagłych wypadkach losowych jest skorzystanie z usług firm zajmujących się międzynarodowymi przekazami pieniężnymi np. Western Union. Pełna lista agencji WU, w których można podjąć pieniądze znajduje się na stronie internetowej http://www.westernunion.com/

   

  W przypadku aresztowania, konsul może powiadomić rodzinę zatrzymanego o fakcie aresztowania, wystąpić i uzyskać informację o przyczynach zatrzymania, czasie trwania procedury sądowej a także ewentualnych możliwościach zwolnienia, dostarczyć listę adwokatów, odwiedzać w więzieniu.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: