close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • ZRZECZENIE SIĘ OBYWATELSTWA POLSKIEGO

 • Obywatel polski nie może utracić obywatelstwa polskiego, chyba, że sam się go zrzeknie. Obywatel polski traci obywatelstwo polskie na swój wniosek po uzyskaniu zgody Prezydenta RP na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego. Utrata obywatelstwa polskiego następuje po upływie 30 dni od daty wydania postanowienia Prezydenta w tej sprawie lub w terminie krótszym, wskazanym w postanowieniu Prezydenta RP. Prezydent RP wyraża zgodę na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego lub odmawia jej wyrażenia w formie postanowienia.

   

  Wniosek o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego osoby zamieszkałe w Polsce wnoszą do Prezydenta RP za pośrednictwem wojewody, a osoby zamieszkałe za granicą – za pośrednictwem właściwego konsula, na formularzu, osobiście lub korespondencyjnie z podpisem urzędowo poświadczonym. Ustawa określa informacje, jakie zawiera wniosek oraz niezbędne dokumenty, które dołącza się do wniosku.

   

  Zgoda na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego udzielona rodzicom rozciąga się na dzieci pozostające pod ich władzą rodzicielską. Wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego jednemu z rodziców, obejmuje małoletniego pozostającego pod jego władzą rodzicielską, w przypadku gdy drugiemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska lub drugie z rodziców złożyło oświadczenie o wyrażeniu zgody na utratę przez małoletniego obywatelstwa polskiego. W przypadku ukończenia przez dziecko 16 lat następuje to jedynie za jego zgodą.

   

  Opłata konsularna wynosi 360 EUR.

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: