close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • LINKI

 • POLONIA:

   

   

  1) Stowarzyszenie „WSPÓLNOTA POLSKA” - www.wspolnota-polska.org.pl,

  2) Fundacja „SEMPER POLONIA” - www.semperpolonia.pl,

  3) Fundacja „POMOC POLAKOM NA WSCHODZIE” - www.pol.org.pl,

  4) Kancelaria Senatu RP - www.senat.gov.pl,

  5) Federacja Organizacji Kresowych, ul. Krakowskie Przedmieście 64, 00-322 Warszawa, tel. (+48 22) 827 04 40,

  6) Fundacja Archiwum Wschodniego - Ośrodek Karta, www.karta.icm.edu.pl,

  7) Fundacja Polonia - www.polonia.info.pl,

  8) Fundacja Pomocy Bibliotekom Polskim, ul. Hoża 29/31, 00-524 Warszawa tel. (+48 22) 628 36 80

  9) Instytut Kresowy, www.kresowy.pl,

  10) Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód, swpwzb@supermedia.pl,

  11) Związek Sybiraków, ul. Mazowiecka 12, 00-048 Warszawa, tel. (+48 22) 827 93 71.

   

   

  NAUKA, OŚWIATA:

   

  1)  Ministerstwo Edukacji Narodowej - www.men.gov.pl,

  2)  Strona dla placówek prowadzących nauczanie w języku polskim za granicą – www.polska-szkoła.pl,

  3)  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - www.nauka.gov.pl,

  4)  Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli (CODN) - www.codn.edu.pl,

  5)  Fundacja Pomocy Szkołom Polskim na Wschodzie im. Tadeusza Goniewicza - www.fundgon.begin2.com.pl,

  6)  Fundacja "Oświata Polska za Granicą", Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa, tel. (+48 22) 636 90 52,

  7)  Ambasada RP w Kijowie - www.kijow.polemb.net,

  8)  Stypendium GAUDE POLONIA - http://www.nck.pl/wspolmlod_gp.php,

  9)  Uniwersytet Warszawski - www.uw.edu.pl,

  10) Uniwersytet Jagielloński - www.uj.edu.pl,

  11) Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - www.umcs.lublin.pl,

  12) Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II - www.kul.lublin.pl/,

  13) Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu - www.umk.pl,

  14) Uniwersytet im. A. Mickiewicza - www.amu.edu.pl,

  15) Uniwersytet Wrocławski - www.uni.wroc.pl,

  16) Akademia Morska w Szczecinie - www.wsm.szczecin.pl,

  17) Uniwersytet w Białymstoku - www.uwb.edu.pl,

  18) Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - www.uwm.edu.pl,

  19) Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego - http://www.studium.uw.edu.pl,

  20) Wyższa Szkoła Stosónków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie, uczelnia niepubliczna - http://www.wssm.pl,

  21) Ogólnoukraińskie Koordynacyjno-Metodyczne Centrum Nauczania Języka i Kultury Polskiej w Drohoyczu, tel: 0038 03244 50177, e-mail: adam-ch@mail.lviv.u, >>więcej

   

   

  KULTURA:

   

  1) Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - www.mkidn.gov.pl,

  2) Instytut Polski w Kijowie - www.polinst.kiev.ua,

  3) Instytut Adama Mickiewicza - www.iam.pl/pl/site/,

  4) Informator Kulturalny - www.culture.pl,

  5) Biblioteka Narodowa - www.bn.org.pl,

  6) Muzeum Narodowe w Warszawie - www.mnw.art.pl,

  7) Zakład Narodowy im. Ossolińskich - www.oss.wroc.pl,

  8) Kolegium Europy Wschodniej - www.kew.org.pl,

  9) Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej - www.muzeum.przemysl.pl,

  10) Centrum Kulturalne w Przemyślu - www.ck.przemysl.pl,

  11) Muzeum Historii Polski – www.muzhp.pl,

  12)Muzeum Powstania Warszawskiego – www.1944.pl

   

   

  INNE:

   

  1) Study Tours to Poland - http://www.studytours.pl

  2) Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa "Borussia" - http://www.borussia.pl

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: