close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • PROCEDURA ZAPRASZANIA NAUCZYCIELI Z POLSKI

 • Szanowni Państwo,

  Uprzejmie informujemy, że stowarzyszenia polonijne, szkoły, szkoły przy stowarzyszeniach, szkoły sobotnio-niedzielne, zainteresowane przysłaniem nauczyciela z Polski, powinny wykonać następujące czynności:

   

   

  • Wypełnić wniosek o przysłanie nauczyciela z Polski oraz załącznik do wniosku
  • Przesłać je w nieprzekraczalnym terminie 31.01.2015 do odpowiedniego urzędu konsularnego RP.

  Odpowiednie formularze i druki znajdują się na stronie www.orpeg.pl w zakładce: kierowanie nauczycieli i podręczniki.

  Szkoły funkcjonujące w lokalnych systemach oświaty zapraszają nauczyciela z Polski zgodnie z procedurami obowiązującymi w danym kraju i przysyłają zaproszenie według ww. zasad.

   

  Uprzejmie informujemy, że zarówno wniosek, jak i zaproszenie nie powinny wskazywać nazwiska  konkretnego nauczyciela. Wnioski z nazwiskiem nauczyciela nie będą rozpatrywane!

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: