close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 11 grudnia 2018

  Thesaurus Poloniae to trzymiesięczny program stypendialny Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, realizowany przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie od jesieni 2009 roku.

  Program adresowany jest do zagranicznych naukowców, prowadzących badania poświęcone kulturze, historii i wielokulturowemu dziedzictwu Rzeczypospolitej oraz Europie Środkowej. Do udziału w programie zapraszamy zarówno badaczy zajmujących się zarządzaniem i ochroną dziedzictwa kulturowego, jak i teoretycznymi badaniami z zakresu historii, socjologii, etnografii, antropologii itp. Thesaurus Poloniae realizowany jest w dwóch kategoriach: Program Senior dla  profesorów i wykładowców akademickich posiadających tytuł doktora oraz Program Junior dla doktorantów.


  Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20 stycznia 2019 roku.

  Wszelkie szczegóły dotyczące stypendium można znaleźć pod adresem http://mck.krakow.pl/o-programie

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: