close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • WYDARZENIA NAUKOWO-KULTURALNE

 • 30 maja 2019

  W dniu 24 maja 2019 r. Kijowie odbyła się Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Wolni z wolnymi, równi z równymi”, poświęcona Unii Lubelskiej i zorganizowana z okazji 450. Rocznicy zawarcia Unii. Była to pierwsza tego typu konferencja, poświęcona Unii Lubelskiej, zorganizowana na Ukrainie.

  Konferencja odbyła się w Akademii Dyplomatycznej MSZ Ukrainy i została zorganizowana przez Instytut Polski w Kijowie, Ambasadę Republiki Litewskiej w Kijowie, Instytut Historii Ukrainy Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, Akademię Dyplomatyczną MSZ Ukrainy, Naukowe Stowarzyszenie Historii Dyplomacji i Stosunków Międzynarodowych oraz Przedstawicielstwo Polskiej Akademii Nauk w Kijowie.

   

  Konferencję otworzyli Wiceminister Spraw Zagranicznych Ukrainy Wasyl Bodnar, Ambasador RP na Ukrainie Bartosz Cichocki, Ambasador Republiki Litewskiej na Ukrainie Marius Janukonis, Kierownik Centrum Badań Międzynarodowych Akademii Dyplomatycznej MSZ Ukrainy Andrij Wesełowski oraz Dyrektor Instytutu Historii Ukrainy NAN Ukrainy akademik Walerij Smolij.

   

     

   

  Otwierając konferencję wiceminister W. Bodnar zauważył, że Unia Lubelska była jedną z pierwszych Unii w Europie, która demonstrowała demokratyczność podjętego wyboru, ponieważ państwo stworzone przez Unię powstało w wyniku dobrowolnie podjętej decyzji elit regionów je tworzących. Ambasador B. Cichocki stwierdził m.in., że Unia Lubelska jest "babcią" Unii Europejskiej. Kiedy dziś rozmawiamy o aspiracjach i znaczeniu integracyjnego procesu europejskiego, także dla Ukrainy, to dyskusja o doświadczeniu, źródłach powstania i upadku Unii Lubelskiej jest bardzo aktualna. Ambasador M. Janukonis stwierdził z kolei, że zawarcie Unii Lubelskiej implikowało rozwój naszego regionu: To był progres. Wielkie Księstwo Litewskie i Królestwo Polskie połączyły swoje systemy polityczne, ponieważ trzeba było bronić się przed zagrożeniami zewnętrznymi

   

   

  W konferencji wzięli udział historycy z Białorusi (prof. Aleksander Kraucewicz), Wielkiej Brytanii (prof. Robert Frost, prof. Karin Friedrich), Litwy (prof. Alfredas Bumblauskas, dr Genutė Kirkienė), Niemiec (prof. Mathias Niendorf), Polski (prof. Andrzej Gil, dr hab. Henryk Litwin, prof. Dorota Michaluk, dr Dominik Szulc) oraz Ukrainy (PhD Natalia Biłous, dr hab. Dmytro Wyrski, prof. Petro Kułakowski, prof. Natalia Starczenko).

   

   

  Prof. R. Frost omówił znaczenie Unii Lubelskiej „wczoraj i dziś” z perspektywy historyków Europy Zachodniej. Prof. A. Bumblauskas przedstawił litewskie spojrzenie na wady i zalety Unii. Prof. A. Kraucewicz dokonał oceny znaczenia Unii Lubelskiej i jej skutków z perspektywy białoruskiej. Prof. N. Starczenko omówiła znaczenie Unii Lubelskiej w kontekście kształtowania się koncepcji politycznego narodu Rusi. Prof. A. Gil omówił znaczenie Unii Lubelskiej w kontekście politycznym i militarnym stosunków z Moskwą. Prof. M. Niendorf omówił znaczenie aktu Unii Lubelskiej w kontekście III Statutu Litewskiego. Prof. P. Kułakowski omówił rolę województw ukrainnych w Rzeczypospolitej w latach 1569-1648. Dr G. Kirkiene przedstawiła rolę negocjatorów litewskich w procesie negocjowania aktu Unii Lubelskiej. Dr hab. H. Litwin omówił znaczenie szlachty wołyńskiej w trakcie sejmu 1569 r. Dr hab. D. Wyrski omówił znaczenie Unii Lubelskiej w kontekście ruchów modernizacyjnych na Rusi. Dr D. Szulc przedstawił relacje Unii Lubelskiej 1569 r. oraz Unii Mielnickiej 1501 r. Prof. K. Friedrich omówiła znaczenie Unii Lubelskiej z perspektywy Prus Królewskich. Prof. D. Michaluk omówiła ewolucję oceny Unii Lubelskiej i jej skutków w polskiej historiografii XIX i początku XX wieku. Dr N. Biłous omówiła ewolucję poglądów na Unię Lubelską w historiografii ukraińskiej.

   

   

   

   Czytaj także

   

  450 lat Unii Lubelskiej - wystawa w kijowskim metrze

  Instytut Polski w Kijowie, 11.06.2019

   

  Hadziacz 360 lat później - konferencje rocznicowe na Ukrainie

  Ambasada RP w Kijowie, 20.10.2018

   

  Publikacja "Polsko-Ukraińska Współpraca Wojskowa na Przestrzeni Dziejów"

  Ambasada RP w Kijowie, 20.10.2018

   

  Projekt "Polska - Ukraina. Śladami dziedzictwa historycznego"

  Ambasada RP w Kijowie, 20.06.2018

   

  Konferencja "Polsko-Ukraińska Współpraca Wojskowa na Przestrzeni Dziejów"

  Ambasada RP w Kijowie, 16.12.2015

   

  Lipowiec – miejsce naznaczone krwią Polaków i Ukraińców

  Ambasada RP w Kijowie, 28.09.2015

   

  Odsłonięcie odnowionego pomnika Adama Mickiewicza w Zbarażu

  Ambasada RP w Kijowie, 27.09.2015

   

  320 lat zwycięstwa pod Hodowem. Odsłonięcie odnowionego pomnika bitwy

  Ambasada RP w Kijowie, 3.11.2014

   

  Polsko-Ukraiński Okrągły Stół Historyków XVII w.

  Ambasada RP w Kijowie, 27.06.2013

   

  "Z dziejów husarii" w j. ukraińskim

  Ambasada RP w Kijowie, 18.01.2013

   

   

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: