close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • WYDARZENIA NAUKOWO-KULTURALNE

 • 11 października 2016

  Zaproszenie do udziału w konferencji naukowej organizowanej przez Stację Naukową PAN w Kijowie oraz Instytut Studiów Politycznych PAN w Warszawie we współpracy z Akademią Kijowsko-Mohylańską.

  Zaproszenie do udziału w konferencji

   

  Katastrofa czarnobylska a koniec Związku Sowieckiego

   

  Konferencja naukowa jest organizowana przez Stację Naukową PAN w Kijowie oraz Instytut Studiów Politycznych PAN w Warszawie we współpracy z Akademią Kijowsko-Mohylańską.

   

  Patronat i organizacja: Ambasada RP w Kijowie

   

  Termin: 16 grudnia 2016

   

  Miejsce: Kijów

   

  Języki robocze: polski, ukraiński, angielski

   

  Tematyka:

   

  1. stan badań na temat społecznego i politycznego kontekstu katastrofy w Czarnobylu oraz jej skutków;
  2. porównanie recepcji katastrofy w poszczególnych państwach regionu;
  3. wpływ katastrofy czarnobylskiej na rozpad sowieckiego systemu imperialnego oraz nasilenie ruchów niepodległościowych w poszczególnych republikach;
  4. katastrofa czarnobylska w kulturze i sztuce;
  5. recepcja katastrofy w białoruskiej, polskiej, rosyjskiej i ukraińskiej historiografii;
  6. postulaty badawcze.

  Komitet naukowy i organizacyjny: Anna Engelking, Grzegorz Motyka, Jan Piekło, Henryk Sobczuk

  Kierownik naukowy: Paweł Kowal

  Sekretarz konferencji: Emilia Jasiuk

  Organizatorzy planują wydanie materiałów pokonferencyjnych w 2017 roku we współpracy z Instytutem Studiów Politycznych PAN.

  Udział w konferencji jest bezpłatny. Autorzy referatów otrzymają honorarium.

   

  Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres: Henryk.Sobczuk@pan.pl

   

   

  Formularz zgłoszeniowy

  (wnioski będą przyjmowane do 31 października 2016 roku)

   

  Imię i nazwisko:

   

  Tytuł naukowy, stanowisko, nazwa uczelni:

   

  E-mail:

   

  Adres, numer telefonu:

   

  Tytuł referatu:

   

  Sprzęt do prezentacji - proszę wybrać:


  - nie potrzebuję dodatkowego sprzętu


  - projektor multimedialny i laptop


  - wyświetlacz

   

  Streszczenie referatu (do 10 zdań):

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: