close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • WYDARZENIA NAUKOWO-KULTURALNE

 • 25 września 2018

  W wyborach 21 października nie głosujemy za granicą.

  W związku z licznie napływającymi  pytaniami w sprawie udziału w wyborach 21 października 2018 r. uprzejmie informujmy, że tryb zarządzonych przez Prezesa Rady Ministrów wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, których data została wyznaczona na 21 października 2018 r., regulują:  ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) oraz ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438 oraz z 2018 r. poz. 130). Zgodnie z art. 10 §1 pkt 3, 4  Kodeksu wyborczego czynne prawo wyborcze w wyborach do rady gminy ma obywatel polski oraz obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, oraz stale zamieszkuje na obszarze tej gminy, w wyborach do rady powiatu i sejmiku województwa - obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, oraz stale zamieszkuje na obszarze, odpowiednio, tego powiatu i województwa, w wyborach wójta w danej gminie - osoba mająca prawo wybierania do rady tej gminy.  Do wyborów do rady dzielnicy Warszawy stosuje się, na podstawie art. 7 ust. 2  ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy, odpowiednio przepisy Kodeksu wyborczego dotyczące wyboru radnych do rady w mieście na prawach powiatu. Jednocześnie art. 14 §1 Kodeksu wyborczego stanowi, że obwody głosowania dla obywateli polskich przebywających za granicą tworzy się w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu i do Senatu, wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z powyższym, osoby przebywające poza granicami RP nie będą mogły wziąć udziału w głosowaniu 21 października. Informujemy ponadto, że wszelkie informacje dotyczące poruszonych kwestii dostępne są na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej https://wybory2018.pkw.gov.pl/ do zadań której należy prowadzenie i wspieranie działań informacyjnych zwiększających wiedzę obywateli na temat prawa wyborczego, w szczególności zasad głosowania.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: