close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • WYDARZENIA POLITYCZNE I GOSPODARCZE

 • 20 maja 2017

  W dniu 17 maja 2017 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji zrzeszających polskich przedsiębiorców na Ukrainie i Litwie, z udziałem Ambasadora RP na Ukrainie Jana Piekło.

  Spotkanie odbyło się w siedzibie Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie i było pierwszą tego rodzaju inicjatywą, zmierzającą do znalezienia płaszczyzn współpracy pomiędzy polskimi przedsiębiorcami działającymi na Litwie i Ukrainie.

   

  W spotkaniu udział wzięli Ambasador RP na Ukrainie Jan Piekło, Kierownik WPHI Ambasady RP w Kijowie Bartosz Musiałowicz, przedstawiciele Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona” na Litwie (Członek Zarządu Andrzej Łuksza – dyrektor Vilniaus Avilda, Rewident Eugeniusz Wojsiat – dyrektor Eugensa) oraz Zarząd Międzynarodowego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie (Prezes Piotr Ciarkowski – dyrektor Bikor, Damian Ragan – wiceprezes Kredobank, Zbigniew Szołyga – dyrektor PZU Strachuwania Żyttia, Ireneusz Derek – dyrektor Plastics Ukraina).

   

   

  Ambasador Jan Piekło wyraził przekonanie, że tego rodzaju inicjatywy mogą stworzyć nowe formy współpracy pomiędzy polskimi przedsiębiorcami działającymi na rynkach zagranicznych. Ambasador J. Piekło podkreślił, że współpraca gospodarcza i rozwój nowych projektów ekonomicznych stanowią fundament nie tylko dla wzrostu gospodarczego konkretnych gospodarek, ale także są instrumentem stymulującym budowę dobrosąsiedzkich stosunków, zacieśnianie współpracy kulturalnej, naukowej itp. Zdaniem Ambasadora J. Piekło nawiązywanie kontaktów i rozwój współpracy pomiędzy polskimi przedsiębiorcami działającymi na rynkach ukraińskim i litewskim może wnieść pozytywny wkład w rozwój stosunków i współpracy polsko-litewsko-ukraińskiej w wielu obszarach, w szczególności biorąc pod uwagę wysoką aktywność polskich przedsiębiorców w działaniach o charakterze pozabiznesowym (społecznym, kulturalnym, charytatywnym i in.).

   

  Podczas spotkania omówiono szerokie spektrum zagadnień. Wymieniono doświadczenia nabyte przez polskich przedsiębiorców i zrzeszające je organizacje na rynkach litewskim i ukraińskim, z uwzględnieniem specyfiki obu rynków. Przedyskutowano możliwości współpracy pomiędzy członkami organizacji pod kątem profilu prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Omówiono specyfikę prowadzenia kontaktów z administracją państwową na terenie obu krajów. Zaprezentowano prowadzone przez obie organizacje projekty o charakterze społecznym, kulturalnym, historycznym itp. oraz możliwości współpracy w tym zakresie.

   

  W rezultacie spotkania zgodzono się co do potrzeby kontynuacji kontaktów pomiędzy polskimi przedsiębiorcami działającymi na Litwie i Ukrainie, w szczególności poprzez regularną wymianę informacji oraz organizację kolejnych podobnych spotkań.

   

  Pomysłodawcą spotkania był Prezes Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie Mikołaj Falkowski. Delegacja Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona” na Litwie przybyła do Kijowa na zaproszenie WPHI Ambasady RP w Kijowie oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie i wzięła udział w uroczystym koncercie polskiej i litewskiej muzyki, który odbył się w tym samym dniu w Operze Narodowej Ukrainy. Koncert został zorganizowany z okazji 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja przez Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie oraz Ambasadę Republiki Litewskiej w Kijowie, przy wsparciu: PKN Orlen, Orlen Lietuva, Kredobank, PZU Ukraina, Can-Pack Ukraina, Novus, Zhytlobud, Plastics Ukraina, Plast-Box, Bolix, Wielton, Moguncja, Międzynarodowe Stowarzyszenie Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: