close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 • 29 sierpnia 2017

  Ministerstwo Rozwoju ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę na Ukrainę sprzętu elektronicznego. Міністерство розвитку оголошує відкритий тендер на постачання електронного обладнання в Україну.

  Ministerstwo Rozwoju Rzeczpospolitej Polskiej ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę na Ukrainę sprzętu elektronicznego w ramach projektu Polskiej pomocy rozwojowej „Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Ukrainy oraz konkurencyjności regionów”.


  Zamówienie obejmuje dostawę następującej ilości urządzeń:
  1. w ramach zamówienia podstawowego: a) 14 ekranów projekcyjnych b) 14 projektorów, c) 14 telewizorów, d) 5 routerów, e) 8 urządzeń wielofunkcyjnych f) 80 laptopów, g) 80 pakietów oprogramowania i akcesoriów, h) 11 drukarek,
  2. W ramach zamówienia objętego prawem opcji – 20 laptopów i 20 pakietów oprogramowania i akcesoriów.
  Termin wykonania zamówienia podstawowego wynosi 30 dni od dnia podpisania umowy. Zamówienia objęte prawem opcji będą realizowane w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez wykonawcę zlecenia, jednak nie później niż do dnia 10 grudnia 2017 r.

  Ofertę wraz z wszelkimi niezbędnymi dokumentami należy złożyć do 11 września 2017 r. do godz. 10:00 w Kancelarii Głównej Ministerstwa Rozwoju - pokój 13, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa.

  Link do oferty: http://mr.bip.gov.pl/publiccontracts/view/8839

   

   

  Міністерство розвитку Республіки Польща оголошує відкритий тендер на постачання електронного обладнання в Україну в рамках проекту польської допомоги задля розвитку "Підвищення інвестиційної привабливості України та конкурентоспроможності регіонів".
  До замовлення входить постачання наступної кількості обладнання:
  1. В рамках  основного замовлення: а) 14 проекційних екранів, б) 14 проекторів, в) 14 телевізорів, г) 5 роутерів, ґ) 8 багатофункціональних пристроїв, д) 80 ноутбуків, е) 80 програмних пакетів і аксесуарів, є) 11 принтерів
  2. Замовлення, на які поширюється право вибору - 20 ноутбуків та 20 програмних пакетів та аксесуарів.
  Кінцевий термін дії основного контракту - 30 днів з дня підписання контракту. Замовлення, на які поширюється право вибору, будуть виконані протягом 30 днів з дня отримання замовлення підрядником, але не пізніше 10 грудня 2017 року.

  Пропозицію разом з усіма необхідними документами треба подавати до 11 вересня 2017 року. год. 10:00 в офісі Міністерства розвитку - каб.13, Плац Тжех Кхихи ( Pl. Trzech Krzyży) 3/5, 00-507 Варшава.

  Посилання на пропозицію:  http://mr.bip.gov.pl/publiccontracts/view/8839

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: