close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 25 listopada 2018

  Gospodarka miejska i rozwój terytorialny. Europejskie modele zarządzania infrastrukturą komunalną. Prezentacja doświadczeń w organizacji i zarządzaniu sektorem komunalnym i mieszkaniowym.

   

  12 grudzień, 2018

  Miejsce:

  Sala Konferencyjna „Assembly”, Hotel Ukraina, ul. Instytutowa 4, Kijów, 01001, Ukraina

  Organizatorzy:

  Fundacja Europejski Instytut Nieruchomości

  Polsko Ukraińska Izba Gospodarcza PUIG

  Partner Generalny:

  Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

  Partnerzy:

  Międzynarodowe Stowarzyszenie Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie

  Fundacja Współpracy Polsko - Ukraińskiej PAUCI

  Stowarzyszenie Parków Przemysłowo Technologicznych i Rozwoju Terytorialnego AIPPRO

  Krajowa Akademia Zarządzania przy Prezydencie Ukrainy

  Patronat Honorowy:

  Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie

   

  Polsko – Ukraińska Konferencja w Kijowie, organizowana przez Fundację Europejski Instytut Nieruchomości oraz Polsko Ukraińską Izbę Gospodarczą, nad którą Patronat Honorowy objęła Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie, będzie spotkaniem przedstawicieli reprezentujących gospodarkę miejską oraz zarządzeniem infrastrukturą komunalną. Wobec wyzwań, jakie stoją przed modernizacją infrastruktury technicznej na Ukrainie, prezentacja i wymiana doświadczeń europejskich w zarządzaniu sektorem komunalnym i mieszkaniowym, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości w zakresie wsparcia tego procesu, nabiera istotnego znaczenia. Wykorzystanie nowych technologii a także stworzenie właściwych dla ukraińskich miast modeli finansowania tych procesów, będzie istotnym punktem obrad tej konferencji.

  Energoefektywność i energooszczędność, to kolejne wyzwania, jakie stoją przed każdą gospodarką a w krajach takich, jak Polska i Ukraina, zagadnienia te nabierają szczególnej wagi. Wykorzystywanie termomodernizacji, jako istotnego elementu optymalizacji zużycia energii w gospodarce mieszkaniowej, staje się współcześnie jednym z najważniejszych zadań gospodarki miejskiej. Aby skutecznie współpracować i konkurować na współczesnym rynku europejskim i światowym, Ukraina powinna w najbliższej przyszłości wprowadzić międzynarodowe standardy w zakresie certyfikacji i unifikacji dla podmiotów gospodarczych i funkcjonujących modeli w zakresie zarządzania strukturami w administracji państwowej i samorządowej. Konferencja da również możliwość prezentacji innowacyjnych zrealizowanych projektów w sferze publicznej w zakresie odnawialnych źródeł energii. Jednym z przykładów jest projekt „Zielony Uniwersytet” Państwowego Charkowskiego Uniwersytetu Gospodarki Miejskiej im. A.M. Beketova.

   

  Cel wydarzenia:

  Promowanie współpracy pomiędzy przedstawicielami administracji miast polskich i ukraińskich, w zakresie wdrażania procesów demokratycznych w zarządzaniu mieniem publicznym i komunalnym.

  Prezentacja polskich doświadczeń i możliwości w zakresie modernizacji infrastruktury technicznej w gospodarce miejskiej, promocja polskich rozwiązań technologicznych w procesach termomodernizacji i optymalizacji zużycia energii, promocja polskiego eksportu w tym zakresie, umożliwienie nawiązania bezpośredniej współpracy pomiędzy przedsiębiorcami polskimi i ukraińskimi.

  Kompleksowa prezentacja wspólnego dwuletniego w latach 2018-2020  planu działania organizatorów konferencji i innych uczestników ze strony polskiej i ukraińskiej. Rolą programu jest wspieranie i rozwój współpracy w dziedzinie samorządu, mieszkalnictwa i gospodarki komunalnej i rozwoju regionalnego Ukrainy.

  Stworzenie i działanie wspólnej Platformy informacyjno-koordynacyjnej oraz szkoleniowej dla polskich projektów, partnerów i  możliwości dla Ukrainy, zintegrowanej również z innymi zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami, projektami i programami wdrażanymi na Ukrainie.

   

  PROGRAM

   

  Konferencja jest bezpłatna.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: