close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 24 października 2018

  Międzynarodowa Organizacja Charytatywna „Ekologia – Prawo – Człowiek” wspólnie z organizacją pozarządową „Ekologiczne Inicjatywy” realizuje projekt „Promocja reformy systemu zarządzania odpadami na poziomie regionalnym w Ukrainie” finansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach współpracy rozwojowej.

  W ramach projektu przeprowadzono dwa seminaria we Lwowie i Kijowie dla przedstawicieli departamentów ekologii i zasobów naturalnych oraz usług komunalnych obwodowych administracji. W czasie seminariów przedstawiono rekomendacje w zakresie opracowywania regionalnych planów zarządzania odpadami oraz propozycje optymalnych modeli zarządzania odpadami w obwodach. Uczestnicy mieli możliwość przygotowania treści regionalnych planów przy wykorzystaniu doświadczeń państw unijnych. W wyniku seminariów wyłonione zostaną trzy obwody, które otrzymają dalsze wsparcie eksperckie w zakresie opracowywania regionalnych planów zarzadzania odpadami.  

   

   

  ***

  Projekt sprzyjać ma zmianom w Ukrainie w obszarze zarządzania odpadami poprzez zgłoszenie propozycji do Krajowego Planu Działania w zakresie Zarządzania Odpadami, wsparcie 3 pilotażowych obwodów w zakresie opracowywania obwodowych planów zarzadzania odpadami, wsparcie 5 zjednoczonych gmin (OTG) w trzech docelowych obwodach w zakresie wypracowania nowych modeli zarządzania odpadami zgodnie z europejskimi standardami oraz organizacji kampanii uświadamiającej dla organów władzy i społeczeństwa w zakresie nowego podejścia do zarzadzania odpadami.  

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: