close

  • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

     

  • INFORMACJE DLA PODRÓŻUJĄCYCH

  • 1 lipca 2016

    Czasowe zawieszenia stosowania Umów o Małym Ruchu Granicznym w związku z organizacją szczytu NATO i Światowych Dni Młodzieży.

    W związku z organizacją w Warszawie w dniach 8-9 lipca szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz  Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 (20-31 lipca), podczas których wizytę w Polsce złoży Jego Świątobliwość – Papież Franciszek, strona polska zdecydowała o zawieszeniu stosowania od dnia 4 lipca wskazanych poniżej przepisów wymienionych umów:

     

    1. art. 3 ust. 1 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego, podpisanej w Kijowie dnia 28 marca 2008 roku, w części dotyczącej wjazdu i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mieszkańców strefy przygranicznej Ukrainy, posiadających zezwolenie wydane przez właściwe organy Rzeczypospolitej Polskiej.

       

    2. art. 5 ust. 1 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o zasadach małego ruchu granicznego, podpisanej w Moskwie dnia 14 grudnia 2011 r., w części dotyczącej wjazdu i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mieszkańców strefy przygranicznej Federacji Rosyjskiej, posiadających zezwolenie wydane przez właściwe organy Rzeczypospolitej Polskiej;

       

      Powyższe zawieszenia nie naruszają prawa wyjazdu ze strefy przygranicznej Rzeczypospolitej Polskiej. O terminie wznowienia stosowania powyższych przepisów, strona polska poinformuje odrębnie.

    Tagi: kontrola

    Drukuj Drukuj Podziel się treścią: