close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • KARTA POLAKA

 • Na poniższej stronie znajdują się informacje dotyczące sposobu zapisu na rozmowę z konsulem ws. otrzymania Karty Polaka oraz zasad przyznawania, unieważniania i odbioru Karty Polaka. Prosimy o wybranie interesującego Państwa zagadnienia z bocznej zakładki.

   

  Jeśli na poniższej stronie nie znajdują się odpowiedzi na interesujące Państwa pytania dotyczące Karty Polaka prosimy o ich kierowanie na adres e-mail: kijow.kg.kartapolaka@msz.gov.pl lub pod numery telefonu: (044) 284-00-47 i (044) 284-00-48.

   

  Wydział Konsularny Ambasady RP w Kijowie informuje, że od 4 grudnia 2017 r. zmienia się sposób zapisu na rozmowę w sprawie przyznania Karty Polaka. Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce ZAPISY .

   

  Zmiany w Ustawie o Karcie Polaka

  Informujemy, że 23 grudnia 2017 r. weszła w życie Ustawa z dnia 26 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o repatriacji, ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2282). 

  Art. 2 ust. 1 pkt 3 Ustawy z 7 września 2007 r. o Karcie Polaka otrzymuje brzmienie: "3) wykaże, że jest narodowości polskiej lub co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej, albo przedstawi zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej działającej na terenie jednego z państw, o których mowa w ust. 2, potwierdzające aktywne zaangażowanie  w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej przez okres co najmniej ostatnich trzech lat;".

   

  Zapraszamy do zapoznania się z tekstem ustawy.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: