close

  • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

     

  • DUPLIKATY I ZMIANA DANYCH

  • 1. Duplikat Karty Polaka wydawany jest w przypadku zagubienia, kradzieży lub zniszczenia Karty Polaka.

    Wniosek o duplikat składa się w urzędzie, który wydał Kartę Polaka.

     

    Wymagane dokumenty:

     

    • wypełniony wniosek,
    • akt urodzenia (oryginał i kserokopia),
    • paszport zagraniczny (oryginał i kserokopia strony ze zdjęciem),
    • paszport wewnętrzny (oryginał i kserokopia strony ze zdjęciem i meldunkiem),
    • pismo z policji, jeśli zgłoszono kradzież lub zagubienie Karty Polaka,
    • kserokopię Karty Polaka (jeśli wnioskodawca posiada),
    • podanie do konsula z prośbą o wystawienie duplikatu Karty Polaka i wyjaśnieniem co stało się z dotychczasową Kartą Polaka;

     

     

    2. Jeżeli w okresie ważności Karty Polaka nastąpiła zmiana danych widniejących na Karcie Polaka, na wniosek posiadacza lub przedstawiciela ustawowego, konsul wydaje Kartę Polaka z uwzględnieniem zmienionych danych. Na potwierdzenie zmiany danych należy przedłożyć odpowiednie dokumenty stanu cywilnego.

     

    Wymagane dokumenty:

     

    • wypełniony wniosek,
    • akt urodzenia wnioskodawcy (oryginał i kserokopia)
    • Karta Polaka (oryginał i kserokopia)
    • paszport zagraniczny (oryginał i kserokopia strony ze zdjęciem)
    • paszport wewnętrzny (oryginał i kserokopia strony ze zdjęciem i meldunkiem)
    • dokumenty z których wynika zmiana danych posiadacza Karty Polaka (np. akt małżeństwa, świadectwo o zmianie imienia)

    Drukuj Drukuj Podziel się treścią: