close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • DUPLIKATY I ZMIANA DANYCH

 • 1. Duplikat Karty Polaka wydawany jest w przypadku zagubienia, kradzieży lub zniszczenia Karty Polaka.

  Wniosek o duplikat składa się w urzędzie, który wydał Kartę Polaka.

   

  Wymagane dokumenty:

   

  • wypełniony wniosek,
  • akt urodzenia (oryginał i kserokopia),
  • paszport zagraniczny (oryginał i kserokopia strony ze zdjęciem),
  • paszport wewnętrzny (oryginał i kserokopia strony ze zdjęciem i meldunkiem),
  • pismo z policji, jeśli zgłoszono kradzież lub zagubienie Karty Polaka,
  • kserokopię Karty Polaka (jeśli wnioskodawca posiada),
  • podanie do konsula z prośbą o wystawienie duplikatu Karty Polaka i wyjaśnieniem co stało się z dotychczasową Kartą Polaka;

   

   

  2. Jeżeli w okresie ważności Karty Polaka nastąpiła zmiana danych widniejących na Karcie Polaka, na wniosek posiadacza lub przedstawiciela ustawowego, konsul wydaje Kartę Polaka z uwzględnieniem zmienionych danych. Na potwierdzenie zmiany danych należy przedłożyć odpowiednie dokumenty stanu cywilnego.

   

  Wymagane dokumenty:

   

  • wypełniony wniosek,
  • akt urodzenia wnioskodawcy (oryginał i kserokopia)
  • Karta Polaka (oryginał i kserokopia)
  • paszport zagraniczny (oryginał i kserokopia strony ze zdjęciem)
  • paszport wewnętrzny (oryginał i kserokopia strony ze zdjęciem i meldunkiem)
  • dokumenty z których wynika zmiana danych posiadacza Karty Polaka (np. akt małżeństwa, świadectwo o zmianie imienia)

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: