close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • KARTA POLAKA DLA MAŁOLETNIEGO

 • Małoletni do 18 roku życia mogą otrzymać Kartę Polaka wyłącznie na wniosek rodziców lub rodzica, posiadającego Kartę Polaka. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy rodzic, który spełniał warunki przyznania Karty Polaka zmarł. W takiej sytuacji wnioskodawcą może być żyjący rodzic, ale małoletni także  musi spełniać warunki zawarte w art. 2 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o Karcie Polaka.

  Jeżeli Kartę Polaka posiada tylko jeden z rodziców, drugi może przed konsulem wyrazić zgodę na wydanie małoletniemu Karty Polaka. Nie jest wymagana zgoda drugiego rodzica pozbawionego władzy rodzicielskiej. Przyznanie Karty Polaka małoletniemu, który ukończył 16 lat, może nastąpić jedynie za jego zgodą.

   

  Składane dokumenty:

   

  • wniosek o przyznanie Karty Polaka,
  • świadectwo urodzenia dziecka (oryginał i kserokopia);
  • paszport zagraniczny dziecka (oryginał i kserokopia) lub paszport rodzica z wpisanym dzieckiem (oryginał i kserokopia),
  • Karta Polaka wnioskującego rodzica (oryginał i kserokopia),
  • paszporty zagraniczne rodziców (oryginały i kserokopie strony ze zdjęciem),
  • paszporty wewnętrzne rodziców (oryginały i kserokopie strony ze zdjęciem i aktualnym zameldowaniem),
  • fakultatywnie akt ślubu rodziców (oryginał i kserokopia);

  Wzór prawidłowo wypełnionego wniosku dla małoletniego

   

  Ważne informacje:

   

  1. W trakcie rozmowy o przyznanie Karty Polaka dziecku muszą być obecni obydwoje rodzice i dziecko.
  2. Rodzice podpisują wniosek o Kartę Polaka dla dziecka w obecności konsula.
  3. Prosimy o zabranie na wizytę paszportu zagranicznego dziecka, gdzie jego imię i nazwisko wpisane są w alfabecie łacińskim.
  4. Karta Polaka wydana dla dziecka na wniosek rodzica (rodziców) posiadaczy Karty Polaka ważna jest 10 lat, jednak traci ważność nie później niż po upływie roku od uzyskania przez dziecko pełnoletności. Jeżeli najpóźniej na 3 miesiące przed upływem tego terminu posiadacz złoży wniosek o przedłużenie ważności jest ona przedłużana na okres 10 lat. To znaczy: po ukończeniu 18 lat posiadacz Karty Polaka ma 9 miesięcy na złożenie wniosku o jej przedłużenie.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: