close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI KARTY POLAKA

 • Karta Polaka traci ważność po upływie 10 lat od momentu jej wydania. Wniosek o przedłużenie Karty Polaka należy złożyć najpóźniej na 3 miesiące przed upływem daty ważności Karty Polaka.

   

  1. Przedłużenie ważności Karty Polaka dla osoby małoletniej

   

  Wymagane dokumenty:

   

  • wypełniony wniosek,
  • akt urodzenia dziecka (oryginał i kserokopia),
  • Karta Polaka dziecka (oryginał i kserokopia),
  • paszport wewnętrzny dziecka (oryginał i kserokopia),
  • paszport zagraniczny dziecka (oryginał i kopia),
  • paszporty zagraniczne i wewnętrzne rodziców (oryginały i kserokopie),
  • w przypadku posiadania ID prosimy zabrać ze sobą potwierdzenia zameldowania (oryginały i kopie),
  • fakultatywnie akt ślubu rodziców (oryginał i kserokopia);

  W przypadku paszportów zagranicznych prosimy zabrać ze sobą kserokopie tylko strony ze zdjęciem. Kserokopie paszportów wewnętrznych powinny obejmować strony ze zdjęciem i aktualnym zameldowaniem. W trakcie wizyty konieczna jest obecność zarówno dziecka jak i rodziców.

   

  2.Przedłużanie ważności Karty Polaka po uzyskaniu pełnoletności

   

  Karta Polaka osoby małoletniej traci ważność rok po uzyskaniu przez nią pełnoletności. Wniosek o nową Kartę Polaka należy złożyć najpóźniej 3 miesiące przed 19 urodzinami wnioskującego, czyli po ukończeniu 18 lat osoba ma 9 miesięcy na złożenie wniosku o nową Kartę Polaka.

   

  Wymagane dokumenty:

   

  • wypełniony wniosek,
  • akt urodzenia wnioskodawcy (oryginał i kserokopia),
  • Karta Polaka wnioskodawcy (oryginał i kserokopia),
  • paszport wewnętrzny (oryginał i kserokopia strony ze zdjęciem i aktualnym meldunkiem),
  • paszport zagraniczny (oryginał i kserokopia strony ze zdjęciem),
  • w przypadku posiadania ID prosimy zabrać ze sobą potwierdzenia zameldowania (oryginały i kserokopie);

   

  Wnioskujący w trakcie rozmowy z konsulem składa deklarację przynależności do Narodu Polskiego.

   

  3.Przedłużanie ważności Karty Polaka dla osoby pełnoletniej

   

  Wymagane dokumenty:

   

  • wypełniony wniosek,
  • akt urodzenia (oryginał i kserokopia),
  • Karta Polaka wnioskodawcy (oryginał i kserokopia),
  • paszport wewnętrzny (oryginał i kserokopia strony ze zdjęciem oraz aktualnym meldunkiem),
  • paszport zagraniczny (oryginał i kserokopia strony ze zdjęciem),
  • w przypadku posiadania ID prosimy zabrać ze sobą potwierdzenia zameldowania (oryginały i kserokopie);

  Wszystkie osoby przedłużające ważność Karty Polaka zapisują się na rozmowę z konsulem poprzez adres e-mail: kijow.wk.kartapolaka.zapisy@msz.gov.pl lub korespondencyjnie. Więcej informacji w zakładce ZAPISY.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: