close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • ZAPISY

 •  

  Wydział Konsularny Ambasady RP w Kijowie informuje, że od 4 grudnia 2017 r. zmienił się sposób zapisu na rozmowę w sprawie przyznania Karty Polaka.

   

  Rejestracja odbywa się:

  - przez Internet na adres e-mailkijow.wk.kartapolaka.zapisy@msz.gov.pl

  - pocztą na adres:

   

  Wydział Konsularny Ambasady RP w Kijowie,

  ul. Bohdana Chmielnickiego 60, 01901 Kijów

   

  Korespondencja powinna zawierać następujące dane:

   

  • tytuł e-maila: Karta Polaka zapisy
  • imię i nazwisko wnioskującego
  • rok urodzenia
  • cel składania wniosku (do wyboru): przyznanie Karty Polaka, przedłużenie ważności Karty Polaka, wydanie duplikatu Karty Polaka lub zmiana danych posiadacza Karty Polaka
  • obwód zameldowania
  • numer telefonu kontaktowego wnioskodawcy

  W odpowiedzi zostaną Państwo poinformowani o terminie wizyty. O dacie spotkania z konsulem ws. przyznania Karty Polaka decyduje kolejność zgłoszeń.

   

  Wydział Konsularny Ambasady RP w Kijowie zastrzega sobie możliwość nieudzielenia odpowiedzi na korespondencję kierowaną w języku innym niż polski lub niezawierającą powyższych danych. Jedna wiadomość e-mail powinna zawierać dane jednej osoby wnioskującej bądź dziecka/dzieci wnioskodawcy.

  Osoby mieszkające w Kijowskim Okręgu Konsularnym (miasto Kijów, obwody czerkaski, czernihowski, kijowski, kirowogradzki), ale zameldowane poza jego obszarem, proszone są o dostarczenie zaświadczenia od pracodawcy lub władz uczelni potwierdzające rzeczywiste miejsce zamieszkania.

   

  Adres e-mail: kijow.wk.kartapolaka.zapisy@msz.gov.pl służy tylko do zapisu na rozmowę. Pytania dotyczące zasad przyznawania Karty Polaka proszę kierować jak dotychczas na adres e-mail: kijow.kg.kartapolaka@msz.gov.pl.

  Tagi: zapis

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: