close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • SPRAWY PRAWNE

 • W celu sprowadzenia z zagranicy zwłok lub prochów wymagane jest pozwolenie, które wydaje starosta lub prezydent miasta właściwy ze względu na planowane miejsce pochówku zwłok lub prochów oraz zaświadczenie na sprowadzenie zwłok lub prochów (szczątków) do kraju wydane przez konsula.

   

  Zezwolenie na przewóz zwłok lub szczątków ludzkich do Polski zostanie wystawione przez konsula po przedłożeniu w urzędzie konsularnym następujących dokumentów:

   

  • zezwolenia właściwego miejscowo starosty lub prezydenta miasta w Polsce na sprowadzenie i pochowanie zwłok (dokument można przesłać faxem),
  • karty zgonu wystawionej przez miejscowego lekarza,
  • aktu zgonu wystawionego przez miejscowy Urząd Stanu Cywilnego,
  • zaświadczenia ze Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej właściwej dla miejsca zgonu,
  • zezwolenia od władz miejscowych na wywóz zwłok.

   

  W celu sprowadzenia do Polski zwłok niezbędne jest skorzystanie z usług firmy specjalizującej się w międzynarodowym transporcie zwłok. Międzynarodowa firma pogrzebowa pomoże również w transporcie prochów. Co do zasady, urna z prochami może być przewieziona dowolnym środkiem transportu, w warunkach zapewniających poszanowanie szczątków, np. samochodem prywatnym oraz w formie bagażu podręcznego – szczegółowe zapisy regulują regulaminy linii lotniczych.

   

  Konsulat może odmówić wydania zezwolenia jeśli zgon nastąpił w związku z chorobą zakaźną.

   

  Informujemy, że paszport polski należący do osoby zmarłej powinien zostać zwrócony konsulowi z uwagi na konieczność jego unieważnienia.

   

  Opłata za wydanie zaświadczenia przez konsula zgodna z Tabelą Opłat Konsularnych.

   

  Z uwagi na charakter sprawy oraz istniejące terminy ustawowe, zapisy prowadzone są indywidualnie, z pominięciem platformy e-Konsulat. W celu umówienia wizyty należy skontaktować się telefonicznie pod nr: (+380) 44 284 00 41.

   

  Urząd konsularny nie pokrywa zobowiązań finansowych, nie udziela porad ani nie podejmuje w imieniu rodziny zmarłego żadnych decyzji związanych z wyborem sposobu oraz miejsca pochówku.

   

   

  Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 roku Prawo konsularne (Dz.U. z 2015 r. poz. 1274, z późn. zm.);
  • Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2126, z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz.U. Nr 249, poz. 1866).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: