close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • SPRAWY PRAWNE

 • Konsul poświadcza zgodność tłumaczeń dokumentów z języka ukraińskiego na język polski i z języka polskiego na język ukraiński. Konsul poświadcza tłumaczenia sporządzone rzetelnie i w sposób czytelny. Do poświadczenia zgodności tłumaczenia nie jest wymagane jego sporządzenie przez tłumacza przysięgłego lub zawodowego. Nie jest wymagane wcześniejsze poświadczenie tłumaczenia w sądzie.

   

  Opłata (za każdą rozpoczętą stronę) zgodnie z Tabelą opłat konsularnych.

   

  W celu umówienia wizyty należy skontaktować się telefonicznie pod nr: (+380) 44 284 00 41.

   

  Czas trwania procedury jest uzależniony od ilości przedstawionych dokumentów/stron.

   

  Ważne:

  • Tłumaczenia poświadczone przez konsula, przeznaczone do obrotu prawnego w Polsce nie wymagają dalszego uwierzytelnienia.
  • Tłumaczenia opatrzone pieczęcią i podpisem tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych w Polsce, przeznaczone do obrotu prawnego w Polsce, nie wymagają dalszego uwierzytelnienia Tłumaczenie poświadczone przez konsula ma taką samą moc urzędową jak tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego w Polsce.

   Jeśli chcą Państwo dokonać tłumaczenia przysięgłego w Polsce, poniżej prezentujemy listę tłumaczy:

   http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/lista-tlumaczy-przysieglych/

  • Tłumaczenia opatrzone pieczęcią i podpisem tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych w Polsce, przeznaczone do obrotu prawnego na Ukrainie, wymagają uwierzytelnienia za pomocą pieczęci apostille wydawanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawiehttp://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/apostille/ .

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: