close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • SPRAWY Z ZAKRESU PRAWA RODZINNEGO I STANU CYWILNEGO

 • Transkrypcja aktu zgonu polega na wiernym i literalnym przeniesieniu treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego do polskiego rejestru. Po dokonanej transkrypcji kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje odpis zupełny polskiego aktu zgonu, który zawiera adnotację o dokonanej transkrypcji.

   

  Wniosek o transkrypcję aktu zgonu może złożyć osobiście lub poprzez pełnomocnika osoba mająca interes faktyczny w transkrypcji dokumentu potwierdzającego zgon do kierownika urzędu stanu cywilnego w Polsce lub skorzystać z pośrednictwa konsula.

   

  Dokonanie transkrypcji aktu zgonu nie jest warunkiem koniecznym do wydania zaświadczenia na przewóz zwłok lub prochów.

   

  Dokumenty sporządzone w języku obcym przedkłada się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonywanym przez:

  1. tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości;
  2. tłumacz przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG);
  3. konsula.

   

  Opłata zgodnie z Tabelą opłat konsularnych.– link do zakładki

   

  W celu umówienia wizyty należy skontaktować się telefonicznie: (+380 44) 278 00 41.

   

  W przypadku transkrypcji ukraińskich aktów zgonu należy przedłożyć następujące dokumenty:

  1. wniosek o transkrypcję (dostępny w urzędzie konsularnym);
  2. oryginał ukraińskiego aktu zgonu (w przypadku dokonywania transkrypcji aktów zgonu państw trzecich należy zalegalizować akt, o ile nic innego nie wynika z odrębnych przepisów);
  3. tłumaczenie dokonane przez tłumacza, sprawdzone i poświadczone przez konsula ukraińskiego aktu zgonu.

    

   

  Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2016 roku, poz. 2064);
  • umowa między Rzecząpospolitą  Polską a Ukrainą o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych, sporządzona w Kijowie dnia 24 maja 1993 roku (Dz.U. z 1994 r. Nr 96  poz. 465).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: