close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • PUNKTY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW WIZOWYCH

 • Informujemy, że w ramach umowy podpisanej  pomiędzy Ambasadą Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie a Spółką VFS Worlwide Holdings Ltd. przyjmowanie wniosków wizowych odbywa się za pośrednictwem niżej wymienionych Punktów Przyjmowania Wniosków Wizowych:

   

  - charkowski okręg konsularny

  Charków, ul. Bohaterów Pracy 7 , 61168  Charków

  Dnipro, al. Dmytra Yavornytskoho 22 , 49000  Dnipro (Centrum Biznesowe Atrium  2 p.)

  Zaporoże, al. Majakowskiego 11, centrum biznesowe “Majakowski”, 4 piętro

   

  - kijowski okręg konsularny

  Kijów, pl. Sportowy 1a (Centrum Handlowe „Guliwer”, VIII piętro)

  Kropiwnickiul. Forteczna 19

   

  - lwowski okręg konsularny

  Iwano-Frankowsk, ul. Króla Daniela 37

  Lwów, ul. Dżerelna 18

  Użgorod, ul. Kapuszańska 92

   

  - łucki okręg konsularny

  Łuck, ul. Kriwyj Wał 31

  Równe, ul. Petlury 22

  Tarnopol, ul. Tancorowa 14

   

  - odeski okręg konsularny:

  Odessa, ul. Kanatna 22

  Chersoń, ul. Uszakowa 79

   

  - winnicki okręg konsularny:

  Chmielnicki, ul. Wodoprowidna 75/2

  Czerniowce, ul. Bohaterów Majdanu 31

  Winnica, ul. Pirogowa 52 a (III piętro)

  Żytomierz, ul. Kijowska 116

   


  Kontakt pocztą elektroniczną:

   

  Adres e-mail

  Lokalizacja PPWW

  info_lviv@polandvisa-ukraine.com

  Iwano-Frankowsk

  Lwów

  Użgorod

   

  info_kiev@polandvisa-ukraine.com

   

  Kijów

  Kropiwnicki

   

  info_odessa@polandvisa-ukraine.com

   

  Odessa

  Chersoń

  info_lutsk@polandvisa-ukraine.com

  Łuck

  Równe

  Tarnopol

  info_kharkiv@polandvisa-ukraine.com

  Charków

  Dnipro

  Zaporoże

  info_vinnytsya@polandvisa-ukraine.com

  Chmielnicki

  Czerniowce

  Winnica

  Żytomierz

   

   

   

   


  Telefoniczne Centrum Obsługi Klienta (dla wszystkich Punktów Przyjmowania Wniosków Wizowych):

  +38 044 390 78 26

  +38 032 298 44 10

  + 38 032 236 26 05 

  +38 050 419 30 10

  + 38 067 343 04 80

  +38 093 175 55 03


  Strona www: http://www.vfsglobal.com/Poland/Ukraine

   


  Wydział Konsularny Ambasady RP w Kijowie informuje, że rejestracja w systemie e-konsulat odbywa się na stronie internetowej https://www.e-konsulat.gov.pl/

   

  Najbliższe terminy rejestracji wizowej  w systemie e-konsulat są dodawane 10, 20 i 30 dnia każdego miesiąca . W przypadku, gdy 10, 20 lub 30 dzień miesiąca jest dniem wolnym od pracy, dodawanie terminów odbywa się w poprzedzającym dniu pracy Wydziału Konsularnego Ambasady.


  W celu rozpoczęcia procedury rejestracji należy dokonać opłaty (prepaid) za usługi PPWW w oddziale Idea Banku lub Kredo Banku. Po dokonaniu opłaty, wnioskodawca będzie miał możliwość uzyskania rejestracji terminu na złożenie wniosku wizowego podczas rozmowy z operatorem Call Center VFS Global, który samodzielnie nawiąże kontakt telefoniczny z każdym wnioskodawcą.

   


  Procedura dokonania rejestracji terminu na złożenie wniosku wizowego w PPWW w Kijowie:

   

  Warunkiem przyjęcia wniosku wizowego jest:

  • w przypadku wnioskowania o wizę krajową:

    - meldunek w odpowiednim okręgu konsularnym;

    

  • w przypadku wnioskowania o wizę Schengen:

   - dokument potwierdzający fakt zatrudnienia lub nauki w odpowiednim okręgu konsularnym (nie dotyczy wniosków na wizę Schengen do pracy).


  Osoby zameldowane w obwodzie donieckim lub ługańskim mogą składać wnioski na wizę w dowolnym PPWW na Ukrainie jeżeli  przedstawią jeden z poniższych dokumentów: 

   

  • w przypadku wnioskowania o wizę krajową:

    - zaświadczenie potwierdzające przesiedlenie z obwodu donieckiego lub ługańskiego;

    

  • w przypadku wnioskowania o wizę Schengen:

    - dokument potwierdzający fakt zatrudnienia w odpowiednim okręgu konsularnym,

    - dokument potwierdzający fakt nauki w odpowiednim okręgu konsularnym,

    - zaświadczenie potwierdzające przesiedlenie z obwodów donieckiego lub ługańskiego.

   

  W celu dokonania rejestracji terminu na złożenie wniosku wizowego należy:

   

  Krok 1: Wybrać cel wyjazdu do Polski

  • w przypadku pobytów krótkoterminowych (do 90 dni w ciągu kolejnych 180 dni) w celach biznesowych, turystycznych, kulturalnych, sportowych etc., należy ubiegać się o wizę Schengen;

   

  • w przypadku pobytów długoterminowych (powyżej 90 dni w ciągu kolejnych 365) w celu odbycia studiów, podjęcia nauki, podjęcia pracy etc., należy aplikować o wizę krajową.
  •  

   

  Niezbędne jest przygotowanie zestawu dokumentów wymaganych do ubiegania się o wizę według wybranej kategorii.

   

  Krok 2: Opłata za usługę PPWW

  Po skompletowaniu wszystkich dokumentów należy osobiście zgłosić się z paszportem zagranicznym do dowolnego oddziału Kredo Banku lub Idea Banku w celu uiszczenia opłaty (w przypadku rejestracji małżonka i dzieci należy mieć ze sobą ich paszporty i dokumenty potwierdzające więzi rodzinne).

  Podczas dokonywania opłaty należy podać: 

  1. kategorię wnioskowanej wizy:

   C – wiza Schengen (np., turystyka,biznes, kultura, sport, odwiedziny, leczenie, tranzyt, inne etc.)
   D – wiza krajowa (praca, studia etc.)
  2. miejsce złożenia dokumentów
  3. numer telefonu do kontaktu.

  Po dokonaniu opłaty otrzymacie Państwo indywidualny kod PTN.

   

  WAŻNE:

  Podczas uiszczania opłaty za usługi PPWW,  banki nie mają prawa uzależniać przyjęcia opłaty od wykupienia innych usług czy produktów danego banku.

   

  Podanie błędnego numeru telefonu lub numeru telefonu należącego do osoby trzeciej będzie skutkowało niemożnością dokonania rejestracji, weryfikacją podanego numeru telefonu lub koniecznością rozpoczęcia procedury zwrotu opłaty.

   

  W przypadku dokonania kilku opłat, system rejestracyjny zarezerwuje miejsce do rejestracji tylko dla pierwszej dokonanej opłaty. Jeżeli rejestracja na poprzedni kod bankowy jeszcze nie wygasła lub nie została przyznana, wszystkie kolejne opłaty nie będą brane pod uwagę, a koszt takiej opłaty zostanie zwrócony.

   

  Krok 3: W kolejnym dniu roboczym po dokonaniu opłaty automatyczny system rejestracyjny dokona rezerwacji terminu złożenia wniosku wizowego. Ta data nie będzie późniejsza niż 7 dni od dnia dokonania opłaty. Będzie też zależała od liczby miejsc dostępnych w systemie. Operatorzy Call Center nie wpływają na wybór daty rejestracji i nie mogą zmieniać wyznaczonego przez system terminu.

   

  Krok 4: Po przydzieleniu przez system terminu złożenia wniosku wizowego, operator Call Center skontaktuje się telefonicznie w godzinach od 09:00 do 21:00, od poniedziałku do soboty (oprócz dni świątecznych).

   

  Krok 5: Operator Call Center poinformuje o automatycznie zarezerwowanym terminie złożenia dokumentów w PPWW. W przypadku akceptacji proponowanej daty rejestracja zostanie potwierdzona i we wskazanym terminie należy zgłosić się do PPWW z pełnym kompletem dokumentów.

   

  Krok 6: W przypadku, jeśli zaproponowany termin złożenia dokumentów nie będzie Państwu odpowiadał, operator Call Center odrzuci zarezerwowaną datę i poinformuje, że wkrótce zaproponowany zostanie inny termin złożenia dokumentów. Kolejny termin zostanie automatycznie wybrany przez system, nie wcześniej niż 7 dni od pierwszej zaproponowanej daty. Prosimy czekać na kolejny telefon od operatora Call Center.

   

  Krok 7: Po ponownym nawiązaniu kontaktu telefonicznego operator Call Center poinformuje o kolejnym, automatycznie zarezerwowanym terminie złożenia dokumentów. W przypadku akceptacji terminu rejestracja zostanie potwierdzona i we wskazanym terminie należy zgłosić się do PPWW z wymaganymi dokumentami.

   

   

  W przypadku ponownego odrzucenia terminu sprawa zostanie anulowana i należy zgłosić się do PPWW w celu rozpoczęcia procedury zwrotu opłaty.

   


  Rezerwacja terminu według nowego systemu odbywa się w automatycznie. Operatorzy Call Center oraz pracownicy PPWW nie mają wpływu na wyznaczenie daty i godziny złożenia dokumentów i nie mogą dokonywać zmiany terminu. Zaproponowany termin jest potwierdzany lub odrzucany w systemie rejestracji wyłącznie na podstawie decyzji wnioskodawcy.

   

   

  W przypadku wnioskowania o wizę przez rodzinę, na jeden nr telefonu można zarejestrować maksymalnie 5 osób. Każdy następny członek rodziny powinien podać własny, inny numer telefonu. Opłaty rodzinne przyjmowane są na jedną kategorię wizy i do jednego PPWW. W przypadku, gdyby członkowie rodziny wnioskowali o różne kategorie lub do różnych PPWW, prosimy o dokonanie oddzielnych opłat.

   

  Numer telefonu, pod którym można sprawdzić przyczynę odrzucenia rejestracji, jeżeli operator nie skontaktował się w celu jej potwierdzenia, to: +380 443907953. Operatorzy nie dokonują rejestracji pod tym numerem, a ogólne informacje można uzyskać na linii Call Center.

   

  Jeżeli po dokonaniu opłaty nie nawiązano kontaktu w ciągu 3 dni, prosimy wejść na stronę internetową VFS Global i sprawdzić status kodu PTN.

   

   Jeżeli status kodu jest aktywny dla rejestracji, oznacza to, że miejsce jeszcze nie zostało przydzielone i należy czekać na zmianę statusu.

   

  W przypadku, jeśli rejestracja została zarezerwowana, prosimy czekać na telefon operatora w celu zaakceptowania rejestracji. Dodatkowe informacje można uzyskać w Call Center.

   

   

  Procedura zwrotu opłaty

  • Wnioskodawca ubiegający się o zwrot opłaty powinien osobiście stawić się w PPWW w celu złożenia prośby o dokonanie zwrotu.
  • VFS Global dokonuje weryfikacji danych i przekazuje dyspozycję do banku w celu dokonania zwrotu.
  • Bank po otrzymaniu dyspozycji informuje Petenta o możliwości odbioru dokonanej opłaty ze wskazaniem oddziału banku.

   

   

  W celu uzyskania większej ilości informacji prosimy o wejście na stronę internetową firmy VFS Global: http://www.polandvisa-ukraine.com/Polish/index.html

   

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: