close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAPROSZENIA

 • Wymagania dotyczące zaproszeń:

   

  - w przypadku zaproszenia z urzędu wojewódzkiego, oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy, zezwolenia na wykonywanie pracy, oraz zaświadczenia o przyjęciu cudzoziemca na studia, dopuszczalny jest wyłącznie oryginał dokumentu.


  - w przypadku zaproszenia w celach biznesowych lub udziału w konferencjach itp., możliwe jest złożenie faxu pod warunkiem, iż widoczne są dane nadawcy.
   

  - potwierdzenie z hotelu może być w językach: polskim, angielskim, ukraińskim, rosyjskim.


  - w przypadku, gdy w zaproszeniu podany jest numer starego paszportu, a wnioskodawca składa nowy paszport i okazuje poprzedni, zaproszenie może być uznane. W zaproszeniu może być podany numer paszportu wewnętrznego aplikanta.
   

  - dane wymagane w zaproszeniu biznesowym, konferencyjnym itp.: imię, nazwisko, data urodzenia, nr paszportu, obywatelstwo, daty i cel podróży. Gdy strona zapraszająca jest podmiotem prawnym: zaproszenie na blankiecie firmowym – pełna nazwa i adres, dane z rejestrów, numer telefonu, imię i nazwisko zapraszającego, podpis i opcjonalnie pieczęć.
   

  - zaproszenie może być wystawione na inną placówkę konsularną. Nie może być starsze niż 3 miesiące w momencie składania dokumentów. Zaproszenie z Urzędu Wojewódzkiego jest ważne w okresie w nim wskazanym.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: