close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • OKRĘGI KONSULARNE NA UKRAINIE

 • Przypominamy, że w celu uzyskania wizy, wnioski wizowe należy składać w urzędzie konsularnym właściwym dla miejsca stałego pobytu* osoby ubiegającej się o wizę.

   

  Kijowski Okręg Konsularny
  miasto Kijów, obwody: czerkaski, czernihowski, kijowski, kirowogradzki

  Charkowski Okręg Konsularny
  obwody: charkowski, dniepropietrowski, doniecki, ługański, połtawski, sumski, zaporoski

  Lwowski Okręg Konsularny
  obwody: iwanofrankowski, lwowski, zakarpacki

  Łucki Okręg Konsularny
  obwody: rówieński, wołyński,  tarnopolski

  Odeski Okręg Konsularny
  obwody: Autonomiczna Republika Krymu, chersoński, mikołajowski, odeski, ,
  miasto Sewastopol,

  Winnicki Okręg Konsularny
  obwody: chmielnicki, czerniowiecki, winnicki, żytomierski

   

  * adresu zameldowania na pobyt stały lub adresu faktycznego pobytu (określanego na podstawie lokalizacji miejsca pracy, prowadzenia działalności gospodarczej lub nauki). 

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: