close

 • Бути вірним моїй Батьківщині – Республіці Польща

   

 • ФІНАНСОВІ ЗАСОБИ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ВІД ІНОЗЕМЦЯ

 • Іноземець, який в'їжджає на територію Республіки Польща на термін перебування

   

  - до 3 днів: повинен мати фінансовіми засобами на покриття коштів проживання, харчування, в'їзду та виїзду з території РП, в розмірі не менше 300 злотих або рівновартість цієї суми в іноземній валюті.

  - понад 3 дні: повинен мати фінансовими засобами на покриття проживання, харчування, проїзду та виїзду з території РП, в розмірі не менше 100 злотих на кожний день перебування  або рівновартість цієї суми в іноземній валюті.

   

  Документами, які можуть підтвердити наявність іноземцем фінансових засобів,  необхідних для покриття коштів

   

  - проживання, харчування, проїзд та виїзд з території РП, являються: чеки або кредитна картка; довідка про наявність коштів в банку, який має своє представництво  також на території РП, посвідчена печаткою та підписом уповноваженої банком особои, видане протягом місяця перед терміном перетину кордону; оригінал запрошення, про яке йдеться в ст. 15 закону «Про іноземців» від 13 червня 2003 р.

  - виїзду з території РП, можуть бути: квиток на подорож до країни походження або іншої держави; документ, що дає право керувати власним транспортним засобом.

   

  Іноземець, який в'їжджає на територію Республіки Польща, повинен мати коштими необхідніми на покриття коштів лікування в розмірі не менше 300 злотих на кожний день перебування або рівновартість в іноземній валюті. Документами, які можуть засвідчувати наявність іноземцем фінансових засобів необхідних  на покриття коштів лікування, являються: оригінал запрошення, вказане в ст. 15 закону «Про іноземців» від 13 червня 2003 р.; медичний страховий поліс дійсний на території РП.

   

  Іноземець, який в'їжджає на територію Республіки Польщі

   

  Є учасником туристичного заходу, молодіжного табору, спортивних змагань, оплативши перебування на території РП, до саніторно-лікувального закладу - повинен володіти коштами не менше 20 злотих на кожний день перебування, однак не менше ніж 100 злотих, а також кошти не менше 300 злотих на покриття  витрат пов'язаних з лікуванням на кожний день перебування або їх рівновартість в іноземній валюті. Наявність фінансових засобів на покриття коштів лікування, може бути підтверджене документом, який засвідчує покриття страхувальником коштів лікування на території РП.

   

  Документами, які можуть засвідчити мету перетину кордону іноземцем, про які вказано вище, є:

   

  - документ, що засвідчує участь в туристичному заході, молодіжному таборі або спортивних змаганнях; документ про сплату коштів за перебування на території РП, в які враховано проживання та харчування; путівка до лікувально-санаторного закладу.

  Документ, що засвідчує участь в туристичних заходах, молодіжному таборі або спортивних змаганнях, повинен містити ім'я та прізвище, місце проживання та адресу іноземця, у випадку індивідуального виїзду, або кількість осіб, які беруть участь у туристичному заході, та більш детально: дані особи, яка видала документ, а саме: назву та місце знаходження; дані про організатора i виконавця туристичних послуг; термін та місце перебування на території РП; детальний опис туристичних послуг, у випадку туристичної екскурсії - детальний опис маршруту; підтвердження оплати туристичних послуг, з детальним поданням  коштів проживання, харчування та ціни цієї послуги.

   

  Іноземець, який в'їжджає на територію Республіки Польща з метою навчання, участі в наукових дослідженнях або стажуванні повинен володіти: коштами 1.600 злотих або їх рівновартість в іноземній валюті на покриття проживання та харчування протягом перших 2 місяців  перебування; коштами в розмірі 300 злотих або їх рівновартість  в іноземній валюті на покриття коштів лікування  на кожний день перебування протягом місяця від дня виїзду.

   

  Наявність фінансових засобів на покриття коштів лікування, може бути засвідчена:

   

  1)  оригіналом запрошення, про яке мова ст. 15 закону 2 закону «Про іноземців» від 13 червня 2003 р.;

   2)  документ, який підтверджує покриття страхувальником коштів лікування на території Республіки Польща.

  У випадку, коли іноземець, який в'їжджає на територію РП підтверджує наявність фінансових засобів в іноземній валюті, в перерахунку на польську валюту застосовується середній курс цієї валюти оголошений Національним Банком Польщі в останній робочий день перед запланованим виїздом іноземця на територію РП.

   

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 lutego 2015 r.

  w sprawie środków finansowych wymaganych od cudzoziemca wjeżdżającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dokumentów, które mogą potwierdzić możliwość uzyskania takich środków, a także cel i czas trwania planowanego pobytu

   

  Розпорядження Міністра Внутрішніх Справ і Адміністрації 6 лютого 2018 р стосовно розміру фінансових коштів, які повинен мати іноземець, котрий розпочинає чи продовжує навчання на території Республіки Польща

   

   

  Print Print Share: